RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 05.11.2018. godine, produžen je pritvor optuženom N.N. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 10.08.2018. godine, a produžen rješenjima vanpretresnog vijeća istog suda od 07.09.2018. godine i 08.10.2018. godine, zbog krivičnog djela teške krađe iz člana 226. stav 3. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom N.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2018. godine.

ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.10.2018. godine donio rješenje kojim je, na osnovu člana 186. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima R.B, R.O. i A.Š. zbog postojanje osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, izrekao mjere zabrane napuštanja  boravišta i to osumnjičenom R.B, opštine Brčko, a osumnjičenim R.O. i A.Š, opšitne Gračanica i mjera zabrane putovanja izvan navedenih opština, koje mjere mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, ako navedenim licima nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne, ako im bude izrečena kazna zatvora.

Istim rješenjem je odlučeno da ukoliko prekrše obavezu iz izrečenih mjera, osumnjičenima će se odrediti pritvor, shodno odredbi člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 20.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom G.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. istog zakona. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 18.11.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi O.K. i N.J. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 7 (sedam) godina. 

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom O.K. počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine, a optuženom N.J. počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, te je odlučeno da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog O.K. su oduzete supstance koje su proglašene za opojne droge, i to: bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,50 grama, jedan paket oblijepljen smeđom selotejp trakom u kojem se nalazi marihuana, ukupne bruto mase 895,99 grama, smeđa praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,49 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 3,23 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,31 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 0,75 grama.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela: i to: ruksak crveno crne boje u kojem se nalazi: crna torbica sa jednom digitalnom vagom sa natpisom „Voltcraft“ serijskog broja PS-200HTP, sa tragovima opojnih droga marihunane i kokaina u kožnoj crnoj futroli, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Eronet“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke ZTE, sivo bijele boje sa oštećenjima na cijeloj bočnoj strani telefona, mobilni telefon marke „LEAGOO“ žute boje, sa pripadajućom baterijom i sim karticom, mobilni telefon marke „Huawei“ crne boje, sa oštećenom folijom na displeju, sa sim karticom i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Alcatel" One touch, crne boje, sa sim karticom „Friend“ i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje sa gumenom oblogom crne boje, naljepnica sa zadnje strane sa ispisanim IMEI brojem, pripadajućom memori karticom 8 GB i „Frend“ sim karticom, nosač mikro SD kartice „Kingston“ crne boje, nosač sim kartice M;tel, mobilni telefon marke „Samsung“ crne sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućiom baterijom i mobilni telefon marke „Nokia“, bijelo sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom.

Strana 3 od 80

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>