RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.05.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom V.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da mu po ovom rješenju pritvor osumnjičenom može trajati do 03.06.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi S.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: sedam sim kartica, stiker – papirna ceduljica u kojoj je u rukopisu napisan broj telefona Pota, mobilni telefon marke Alkatel, bordo sive boje, sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, plava kartonska kutija od mobilnog telefona „Nokia 108 dual SIM“ na kojoj se nalazi naljepnica sa IMEI brojevima, telefonska kartica „VNT“ narančaste boje, nosač sim kartice M;tel, nosač sim kartice „Hej“, tri nosača sim kartice „Haloo“, dva nosača sim kartice „Frend“, sim kartica „M;tel“, sim kartica „Frend“, adapter bijelo sive boje sa natpisom „Samsung“ sa mikro karticom Kingstone, omot od sim kartice „Haloo“ MSISDN nosač sim kartice „Eronet“, deklaracija Haloo, sim kartica „Haloo“, mobilni telefon sivo-bijele boje marke „HTC“ u kojem se nalaze dvije sim kartice, tableta sa natpisom „Suboxone“, mobilni telefon „Sony“, crno bijele boje, sa pripadajućom sim karticom, mobilni telefon „Samsung“ crne boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon „HTC“, crno bijele boje, bez kartice, mobilni telefon „Nokia“, bijele boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice, bez memori kartice, omot sim kartice „Haloo“ u kojoj se nalazi dopuna bon od 5 KM, nosač sim kartice, pin i puk kodovi su zaštićeni zaštitnom folijom i adapter sa sim karicom „M;tel“.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: smeđa praškasta materija, upakovana u aluminijsku foliju, ukupne bruto mase 1,80 grama, početna na vagi -0,03 grama, mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, a pripadajućom baterijom i sim karticom „Frend“, isječena, mobilni telefon marke „Nokia“, crno sive boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.M, S.D. i M.N. oglašeni krivim, i to:

- optuženi M.M.zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi S.D. zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi N.M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

pa sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53 stav 4 i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske

- optuženom M.M. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina;

- optuženom S.D. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

- Optuženog N.M. za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana 53, i 54. stav 1. tačka 6 istog zakona osudio na kaznu zatvora zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora optuženom M.M. se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.11.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: makaze sive boje, dužine oko 20 cm, sa crnim plastičnim rukohvatima za prste. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.M. se obavezuje da oštećenom na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 6.100,00 KM, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom S.D. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela pod tačkom 3. optužnice i to: kuhinjskog noža dužine oštrice oko 10 cm, sa drškom plave boje.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.04.2018. godine objavio presudu kojom je optužena C.J. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon „Huawei“, model PRA LS 1, crne boje sa pripadajućom memori karticom i sim karticom.

Strana 3 od 72

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>