RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 13.03.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom A.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a) stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1) i stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, koji mu je određen rješenjem ovog suda od 10.01.2017. godine, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 14.04.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 12.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom H.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelima prinuda iz člana 141. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka a), b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor može trajati najduže do 10.04.2018. godine. 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 42, 43, 46, 53, i 54. stav 1. tačka 3. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Rezultati pismenog testiranja kandidata za radno mjesto portaparol

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 38. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 04.10.2014. godine pa do 04.12.2014. godine.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to: kartonska kutija sa prigušnicama 8 komada od po 400 W i prigušnicama 4 komada od po 36 W, 4 kanistera, kartonska kutija sa elektromaterijalom (18 grla, 19 upaljača, 1 fidova sklopka i 4 utikača), kese za zamrzivač 5 pakovanja i 1 flaša zapremine 1,5 litara u kojoj se nalazi nepoznata tečnost žute boje, 213 komada praznih PVC saksija raznih veličina, crne i smeđe boje, tabla sa osiguračima i utičnicama, ventilator sa ventilacionim crijevom, tacne za pikiranje i zdjelice, kartonska kutija sa sijalacama (14 komada), 5 električna radijatora, vreća sa granulacijom, sijalica sa kućištem, 4 filter vazduha (vufer), vaga bijele boje, kuhinjska, 128 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 136 saksija smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 13 drvenih letvi na kojoj se nalaze sijalice sa kućištima, kućište sa 1 sijalicom, 5 ventilator sa postoljem, drvena ploča na kojoj se nalaze osigurači i utičnice, prigušnice koje se nalaze sa prednje strane drvene grede, prigušnice koje se nalaze sa zadnje strane drvene grede, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, ventilaciono rebrasto crijevo sive boje, drvena tabla sa osiguračima, 2 filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, drvena tabla sa osiguračima i strujnim kablovima, četvrtasti limovi za prelamanje svjetlosti iznad kućišta sijalice, plastične posude za pikiranje, 13 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine između 100 i 150 cm,  lampa sa 1 sijalicom, 12 plastičnih posuda za pikranje, sredstva za prihranu upakovana u PVC vrećice, kanistere i bočice, drvena tabla sa osiguračima, drvena tabla sa prigušnicama (17 do 400 W i 3 od po 600 W), 30 PVC saksija crne boje sa zemljom bez zasada, 86 saksija crne i smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, 138 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, mobilni telefon marke »Samsung« model GT-E1200, bijelo-sive boje sa SIM karticom.

.

Strana 8 od 72

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>