RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 29.01.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom D.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. istog zakona, koji mu je određen rješenjem ovog suda od 21.12.2017. godine, tako da se po ovom rješenju pritvor ima računati od dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže 2 (dva) mjeseca.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Č.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedene zakonske odredbe i odredbe člana 43, 32, 53. stav 4. i 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, u periodu od 09.09.2017. godine do 19.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 23.06.2017. godine do 06.09.2017. godine.

Na osnovu člana 62a. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od 3 godine računajući od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. O daljem egzistiranju mjera zabrane, sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.01.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi B.O, T.J, T.V, B.V, O.N. i M.N.oglašeni krivim zbog krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona, a optuženi T.J. sam zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz člana 271. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i propisa iz člana 42, 43. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optužene osudio i to: optuženog B.O. na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godine, optuženu T.V. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optužene B.V, O.M. i M.N. na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine, a optuženom T.J. je za krivično djelo u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a za krivično djelo nedozvoljena trgovina iz člana 271. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa ga je primjenom člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se optuženim B.O, T.J, B.V. i O.N. na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 30.03.2017. godine pa nadalje, te da će o prijedlogu tužioca da se optuženima produži pritvor nakon izricanja prvostepene presude sud odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženim se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela, i to: 12 pakovanja opojne droge kokain, jedno pakovanje lidokaina i kokaina u tragu, 324 tablete ‘’Ksalol’’ i 5 mobilnih telefona sa pripadajućim SIM katicama, oduzetih na osnovu potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS, CJB Banjaluka, Sektora kriminalističke policije, Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge, Odsjek za droge i potvrdama MUP RS, Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Jedinice za organizovani kriminalitet.

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi G.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela zločinačko udruženje iz člana 383. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Strana 10 od 72

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>