RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 10.01.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o određenim mjerama zabrane.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: laptopa crne boje, tablet Apple Ipad sivo - bijele boje, tablet HP crne boje, 6 mobilnih telefona marke SAMSUNG, 4 telefona marke NOKIA sa pripadajućom baterijom, telefona marke iPhone Apple 5, 2 telefona marke iPhone Apple 4 bez sim kartice, centralna jdinica HP crne boje, centralna jedinica DELL sivo crne boje, mobilni telefon „Huawei“ sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, mobilni telefon HTC sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, hard disk, kutije sa iglama za inzulin marke TriCare sa 99 komada, SIM kartica, sedam dijelova SIM kartice od toga dva dijela sa vidljivim serijskim brojevima i novac koji je zapakovan u plastičnu vrećicu, zalijepljen dokaz trakom, novčanice u apoenima i to: 13 novčanica u apoenu od 50 eura i 16 novčanica u apoenu od 50 KM .

U skladu sa članom 84. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog oduzme imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela i to: predmeti pronađeni u laptopu marke „Lenovo“ u prostoru za hard disk – 21 novčanica od po 50,00 KM; predmeti pronađeni u laptopu marke „Emachines“ u prostoru za hard disk – 8 novčanica po 10 EUR, 7 novčanica po 20 EUR, 1 novčanica od 100,00 KM, 32 novčanice po 50,00 KM; predmeti pronađeni u laptopu marke „HP“ u prostoru za hard disk – 1 novčanica od 200,00 KM, 2 novčanice po 50 EUR, 28 novčanica po 100,00 KM, 20 novčanica po 50,00 KM.

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi T.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46. i 54. stav 4. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

 

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

 

 

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi J.Dž, M.M. i V.R. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona, pa je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te odredbe članova 32. stav1, 33. stav 1, 38. stav 1. tačka 1. i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske, optužene J.Dž. i M.M osudio na kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) godina, a optuženog V.R. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na pranicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 03.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi B.N. i S.A. oglašeni krivim, i to optuženi B.N. zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 38. istog zakona u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. i krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i prome oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi S.A. zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53. stav 4. i člana 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske:

- optuženom B.N. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 38. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te ga je, primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

- optuženom S.A. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te ga je, primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu odredbe člana 83. i 84. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog B.N. se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka).

Istom presudom, a osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, određeno je da se optuženima B.N. i S.A. u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom B.N. počev od 03.10.2017. godine, a optuženom S.A. počev od 04.10.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao.O prijedlogu tužilaštva za produženje pritvora nakon izricanja prvostepene presude sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 30.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim S.L, Z.D, G.D. i S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a S.L. i G.D. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskog razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec,tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 28.04.2018. godine.

Strana 11 od 77

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>