OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Z. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.