OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.04.2018. godine objavio presudu kojom je optužena C.J. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon „Huawei“, model PRA LS 1, crne boje sa pripadajućom memori karticom i sim karticom.