OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.M, S.D. i M.N. oglašeni krivim, i to:

- optuženi M.M.zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi S.D. zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi N.M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

pa sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53 stav 4 i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske

- optuženom M.M. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina;

- optuženom S.D. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

- Optuženog N.M. za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana 53, i 54. stav 1. tačka 6 istog zakona osudio na kaznu zatvora zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora optuženom M.M. se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.11.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: makaze sive boje, dužine oko 20 cm, sa crnim plastičnim rukohvatima za prste. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.M. se obavezuje da oštećenom na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 6.100,00 KM, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom S.D. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela pod tačkom 3. optužnice i to: kuhinjskog noža dužine oštrice oko 10 cm, sa drškom plave boje.