OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi S.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: sedam sim kartica, stiker – papirna ceduljica u kojoj je u rukopisu napisan broj telefona Pota, mobilni telefon marke Alkatel, bordo sive boje, sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, plava kartonska kutija od mobilnog telefona „Nokia 108 dual SIM“ na kojoj se nalazi naljepnica sa IMEI brojevima, telefonska kartica „VNT“ narančaste boje, nosač sim kartice M;tel, nosač sim kartice „Hej“, tri nosača sim kartice „Haloo“, dva nosača sim kartice „Frend“, sim kartica „M;tel“, sim kartica „Frend“, adapter bijelo sive boje sa natpisom „Samsung“ sa mikro karticom Kingstone, omot od sim kartice „Haloo“ MSISDN nosač sim kartice „Eronet“, deklaracija Haloo, sim kartica „Haloo“, mobilni telefon sivo-bijele boje marke „HTC“ u kojem se nalaze dvije sim kartice, tableta sa natpisom „Suboxone“, mobilni telefon „Sony“, crno bijele boje, sa pripadajućom sim karticom, mobilni telefon „Samsung“ crne boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon „HTC“, crno bijele boje, bez kartice, mobilni telefon „Nokia“, bijele boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice, bez memori kartice, omot sim kartice „Haloo“ u kojoj se nalazi dopuna bon od 5 KM, nosač sim kartice, pin i puk kodovi su zaštićeni zaštitnom folijom i adapter sa sim karicom „M;tel“.