OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 05.07.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi R.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. a u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, 38. i 39. Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora utračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.06. do 19.06.2008. godine i od 11.01.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.