Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 08.10.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela terorizam iz člana 299. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačke 1) i 4) Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 63. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri godine ne izvrši  novo ili slično krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: mobilni telefon marke „HUAWEI“, bijele boje i crnog displeja, sa pripadajućom SIM karticom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, pa mu je sud, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3. istog zakona, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.04.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9. u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: automatsku pušku M-70 AB fabričkog broja 536788 call 7,62 mm sa pet okvira sa 92 metka call 7,62 mm.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi A.J, Z.D, V.T. i D.Č. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ih je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37. stav 1. i 38. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio, i to: optuženog A.J. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije)  godine, optuženog Z.D. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optuženog V.T. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i optuženog D.Č. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

UKIDANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.09.2018. godine ukinuo pritvor prema osumnjičenim M.B. i M.L, određen rješenjem ovog suda od 05.09.2018. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 3. u vezi sa stavom 2. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te je određeno da se isti imaju odmah pustiti na slobodu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 19.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi P.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 352. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 37, 38. i 39. stav 1. tačka 4) Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM, koju je dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude.

Istom presudom je određeno da ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti 1 (jedan) dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivično djela.

Na osnovu člana 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica u apoenu od 10,00 KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 14.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi V.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. a u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana  32. 37. i 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora utračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 17.10.2014. godine do 20.11.2014. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi D.R. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa mu je sud, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio  kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, a za krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa je primjenom člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provodeno u pritvoru počev od 24.06.2018. godine, pa dok isti bude trajao, dok je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koje su korišteni prilikom izvršenja krivičnog djela i to: 17 novčanica u apoenima od 20 KM, crna kapa s prorezom tzv. fantomka, nož dužine oko 33 cm sa drškom crne boje, oblijepljenom providnim selotejp trakom dužine 12 cm i oštricom dužine 21 cm, nož dužine oko 30 cm sa drškom crne boje, oblijepljenom providnom selotejp trakom dužine 13 cm i oštricom dužine 17 cm.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.09.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim P.M, P.V. i P.N. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju prema osumnjičenima može trajati najduže do 10.10.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.09.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.K. i N.G. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i člana 54. stav 1. tačka 3. istog zakona osudio, i to: optuženog M.K. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a optuženog N.G. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.           

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2018. godine, pa do 12.09.2018. godine, te je odlučeno da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog M.K. je oduzeta protivpravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.500 eura, protivvrijednosti 4.889,57 KM, koji iznos je dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti ove presude.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.K. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: plastična providna vrećica sa natpisom „Foodsaver“ u kojoj se nalazi bijela praškasta materija, upakovana u najlonsku foliju i natpisom GNR i jednom bijelom maramicom, ukupno bruto mase 1.162,60 grama, mobilni telefon marke „BlackBery“, sa pripadajućom baterijom, crne boje, digitalna kuhinjska vaga, upakovana u kutiju, sive boje, sa prozirnom PVC posudom, na kojoj se sa donje strane poklopca baterije nalazi oznaka CR2032 3V, mobilni telefon „Samsung“, crne boje, sa SIM karticom, USB stik, marke „Transcend“ sive boje, VW Pasat 038-A-790, USB Transcent 16 giga, crno-sive boje, SIM kartica „Haloo 064“ nepoznatog serijskog broja, mikro SD kartica, jedna isječena SIM kartica sa natpisom LOO064, mikro SD kartica marke Nokia 4 Giga crne boje.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom N.G. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: zeleno smeđa biljna materija upakovana u bijelu najlonsku kesu sa natpisom, ukupne bruto mase 94,70 grama, digitalna vaga, sive boje, sa natpisom „MADE IN CHINA“, najlonska kesa u kojoj se nalaze više najlonskih kesa sa tragovima smeđe biljne materije, kutija od šibica u kojoj se nalaze tragovi smeđo zelene biljne materije, SIM kartica sa natpisom FREND, mobilni telefon marke „iPhone IV“ bijele boje, sa oštećenom poleđinom i pripadajućom SIM karticom.

 

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.09.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom M.Č. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 07.10.2018. godine.

Strana 4 od 42

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>