Novosti

Izrečena presuda optuženom Pavlović Darki

Dana 17.06.2010. godine Okružni sud u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 003855 10 K protiv optuženog Pavlović Darke, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, kojom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.Po prijedlogu branioca optuženog, sud je utvrdio da ne postoje pritvorski razlozi iz člana 197. stav 1 tačka g) Zakona o krivičnom postupku, da se Specijalni tužilac ne protivi ukidanju pritvora, te je donio rješenje kojim se optuženom Pavlović Darki pritvor ukida.

Produžen pritvor osumnjičenom Ćajić Dejanu

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci je dana 08.06.2010. godine donijelo rješenje broj 11 0 K 003782 10 Kv , kojim je prema osumnjičenom Ćajić Dejanu produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 4 u vezi sa članom 20 Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je produžen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 10.08.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenima Puzić Draganu, Šikman Bojanu i Drljača Nemanji

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 03.06.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003778 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenima Puzić Draganu, Šikman Bojanu i Drljača Nemanji određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni Puzić Dragan i Šikman Bojan počinili krivično djelo razbojništva iz člana 233 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske i produženo krivično djelo oduzimanja motornog vozila iz člana 237 stav 1 Krivičnog zakona RS, a osumnjičeni Drljača Nemanja počinio krivično djelo razbojništva u pomaganju iz člana 233 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske i produženo krivično djelo oduzimanja motornog vozila iz člana 237 stav 1 Krivičnog zakona RS. Pritvor je određen iz pritvorskih razloga iz člana 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenih bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenim osumnjičenim, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 01.07.2010. godine.

Izrečena presuda optuženom Grabež Đorđu

Dana 27.05.2010. godine Okružni sud u Banjaluci donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 002768 10 K protiv optuženog Grabež Đorđa, sin Đure, iz Ribnika, zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, kojom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu odredbe člana 59 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti koja će se provoditi uz izdržavanje kazne zatvora.

Nakon izricanja presude vijeće je donijelo rješenje kojim se prema optuženom Grabež Đorđu produžava pritvor iz razloga propisanih odredbom člana 197 stav 1 tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku, a koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude. 

Određen pritvor osumnjičenoj Mihajlović Dušanki

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 26.05.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003644 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenoj Mihajlović Dušanki određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičene bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenoj osumnjičenoj, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 24.06.2010. godine.

Produžen pritvor osumnjičenima Jošilo Jovanu i Kostić Dejanu

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci je dana 24.05.2010. godine donijelo rješenje broj 11 0 K 003064 10 Kv 2, kojim je prema osumnjičenima Jošilo Jovanu i Kostić Dejanu produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni Jošilo Jovan počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 4 Krivičnog zakona Republike Srpske, a osumnjičeni Kostić Dejan zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 149 stav 1 tačka 4 u vezi sa članom 20 istog zakona. Pritvor je produžen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenih bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenim osumnjičenim, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 25.07.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenom Stojić Mirku

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala je dana 21.05.2010. godine donio rješenje broj 011 0 K 003561 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenom Stojić Mirku određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347 stav 4 u vezi sa stavom 3 Krivičnog zakona Republike Srpske, primanje mita iz člana 351 stav 1 i 2 i nesavjestan rad u službi iz člana 354 stav 1 i stav 2 u vezi sa stavom 1 istog zakona. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka a) i b) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 20.06.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenom Zdravku Milakoviću

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 19.05.2010. godine donio rješenje broj 011 0 K 0034774 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenom Zdravku Milaković određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala iz člana 399 stav 1 istog zakona. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno radi toga što je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina i teža kazna, koje je osobito teško s obzirom na način izvršenja i posljedice, tako da bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 17.06.2010. godine do 18,30 časova.

Donešena rješenja o određivanju pritvora

DONEŠENA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU PRITVORA PREMA OSUMNJIČENIMA ĆULUM SLAVIŠI, ŠAKIĆ SINIŠI I BABIĆ ALEKSANDRU I NAREDBE ZA IZDAVANJE POTJERNICA

Okružni sud u Banjaluci, po sudiji za prethodni postupak Olgi Malešević, postupajući po prijedlogu za određivanje pritvora i izdavanje naredbe o raspisivanju potjernice Okružnog tužilaštva Banjaluka broj T13 1 KT 0001664 10 od 14.05.2010. godine, dana 14.05.2010. godine donio je rješenje kojim je prema osumnjičenom Ćulum Slaviši zv. „Ćuli“ sin Milana i majke Slavice rođ. Smoljić, rođ. 27.12.1984. godine u Jajcu, sa prebivalištem u Banjaluci, Dragočaj bb, Srbin, državljanin RS/BiH, neoženjen, po zanimanje autolimar, nezaposlen, otac jednog djeteta, osuđivan, nalazi se u bjekstvu, odredio pritvor na osnovu člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku – prečišćen tekstu u trajanju najduže jedan mjesec dana, koji pritvor se ima računati počev od dana lišenja slobode osumnjičenog, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 149. stav 1. tačka 4) u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Opširnije...

Određen pritvor osumnjičenom Bogojević Vinku

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 28.04.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003082 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenom Bogojević Vinku određen pritvor u trajanju najduže do mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1., a u vezi sa članom 20. KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS, kao i zbog posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog toga što je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice, te bi puštanje na slobodu osumnjičenog moglo uzrokovati uznemirenje građana i stvarnu prijetnju narušavanja javnog reda.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 27.05.2010. godine.

Strana 36 od 39

<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća > Kraj >>