Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 30.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim S.L, Z.D, G.D. i S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a S.L. i G.D. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskog razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec,tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 28.04.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 15.02.2018. godine odbijena je kao neosnovana žalba Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 07.07.2017. godine kojom su optuženi P.N. i Ž.S, na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oslobođeni optužbe, i to optuženi P.N. zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi Ž.S. zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca, u pomaganju, iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 25. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.03.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.V, P.G, P.A. i B.O.oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženima M.V, P.G. i P.A. za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora od po 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, kazne zatvora od po 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa im je, na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, dok je okrivljenom B.O. za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvoru od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, kaznu zatvoru od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa mu je, na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se optuženima M.V, P.G, P.A. i B.O. na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženima M.V, P.G. i P.A. počev od 13.01.2016. godine, a optuženom B.O. počev od 15.01.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih M.V, P.G, P.A. i B.O. je oduzeta imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 543.204,63 KM, koji iznos su optuženi solidarno dužni uplatiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, a u solidarni udio optuženog P.G. je uračunat novac u ukupnom iznosu od 1.473,17 KM koji je optuženom oduzet po potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta od 13.01.2016. godine i od 14.01.2016. godine, a optuženom B.O. je u solidarni udio uračunat iznos od 1.560,00 KM koji je od optuženog oduzet prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta od 15.01.2016. godine.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto vatreno oružje i to: automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 656166, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 513732, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 588586, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70B1“, serijskog broja B-15283, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 193398, pet okvira za municiju, kalibra 7,62 x 39 mm, koji se koriste za automatske puške, 43 komada metaka kalibra 7,62 x 39 mm i ručni raketni bacač M80, serijski broj 87062616.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto i putničko motorno vozilo „Audi A6“ tamnozelene boje, bez registarskih oznaka, a koje vozilo se po naredbi ovog suda od 25.09.2015. godine nalazi na čuvanju u depozitu CJB Banjaluka, Sarica – Trn.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

Rješenjem ovog suda od 26.03.2018. godine produžen je pritvor prema optuženima M.V, P.G, P.A. i B.O. iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 20.03.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom M.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 23.02.2018. godine zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za još 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 21.04.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 21.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom I.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do19.04.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.03.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Z. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 04.07.2017. godine, pa dok isti bude trajao.

O daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.03.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi D.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo na mah iz člana 126. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 53. i 54. stav 1. tačka 5.istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 08.12.2017. godine do 08.01.2018. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: kuhinjski nož sa drvenom drškom ukupne dužine 25 cm, dužine oštrice 12 cm, a koji predmet je korišten prilikom izvršenja krivičnog djela, te je odlučeno da će o daljem egzistiranju mjera zabrane sud odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 14.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom Ć.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom pokušaj teškog ubistva iz člana 125. stav 1. tačka 8) u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 13.04.2018. godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 13.03.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom A.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a) stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1) i stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, koji mu je određen rješenjem ovog suda od 10.01.2017. godine, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 14.04.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 12.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom H.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelima prinuda iz člana 141. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka a), b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor može trajati najduže do 10.04.2018. godine. 

Strana 7 od 40

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>