Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.12.2017. godine objavio presudu kojom je optužena B.B. oglašena krivom zbog krivičnog djela nasilje u prodici ili porodičnoj zajednici iz člana 208. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te odredbi članova 28, 32. i 37. stav 1.  Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženoj uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 04.04.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.12.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenom D.K. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da mu po ovom rješenju pritvor može trajati do 08.01.2018. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.12.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim P.S, M.B, H.F, Ć.S, S.A. i D.H. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da osumnjičenima pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 05.01.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 04.12.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi V.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom prikrivanje iz člana 246. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i članova 37. i 38. stav 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.12.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.Š. i N.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec,tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 30.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.12.2017. godine objavio presudu kojom se optuženi S.T. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo  trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.12.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 28, 32 stav 1. i člana 37. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih P.T, N.T. i T.M. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 021458 17 Kv 2 od 30.11.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora prema osumnjičenima P.T, N.T. i T.M, koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 021458 17 Kpp 6 od 06.11.2017. godine.

Umjesto mjere pritvora, na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima se izriču sljedeće mjere zabrane, koje će se primjenjivati počev od puštanja osumnjičenih na slobodu tj. od 03.12.2017. godine i to: osumnjičenim P.T. i N.T. obavezno javljanje u Policijsku upravu Banjaluka, a osumnjičenom T.M. obavezno javljanje u Stanicu policije Gradiška i to svakog ponedeljka, srijede i petka u sedmici u toku radnog vremena, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske osumnjičeni se upozoravaju da se protiv njih može odrediti pritvor ako prekrše obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko osumnjičeni ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenima može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 37, 38. i 39. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi D.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu navedenih zakonskih odredbi utvrdio za krivično djelo teško ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa ga je primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 399. stav 7, a u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: automatske puške sa preklopnim kundakom, fabričkog broja M-70A821888-48876, spremnika sa 30 komada municije kalibra 7,62 mm, tri spremnika za automatsku pušku sa 62 komada municije, kalibra 7,62 mm, smeđa kutija u kojoj se nalazilo 19 komada pancirne municije, kalibra 762 mm, 125 komada municije kalibra 7,62 mm i 5 komada municije kalibra 7,9 mm, 2 nepoznata nastavka, sive boje.

O daljem egzistiranju mjera zabrane sud je odlučio posebnim rješenje.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Strana 8 od 37

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>