Novosti

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 29.05.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi M.V., P.G., P.A. i B.O. oglašeni krivim za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

Optuženim M.V., P.G i P.A. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 10 (deset) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, pa im je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 11 (jedanaest) godina.

Optuženom B.O. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa mu je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženima M. V., P. G., P. A. i B. O., se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od543.204,63 KM,koji iznos su optuženi solidarno dužni uplatiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima vatreno oružje, na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima putničko motorno vozilo „Audi A6“ tamnozelene boje, bez registarskih oznaka, broj šasije …, a koje vozilo se po naredbi ovog suda broj 11 0 K 017324 15 Kpp 5 od 25.09.2015.godine nalazi na čuvanju u depozitu CJB Banjaluka, te se na osnovu člana 99. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 1. tačka a) i e) i ž) Zakona o krivičnom postupku optuženi obavezuju da naknade troškove krivičnog postupka.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnični postupak.

Okružni sud u Banjaluci je, dana 29.05.2017.godine, donio rješenje kojim se produžava pritvor prema optuženima M.V., P. G., P. A. i B. O., iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 9.02.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi J.A, D.Z.,T.V.i Č.D. oglašeni krivim  za krivično djelo razbojništva iz člana 233 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa im je  sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37 stav 1, 38 tačka  2) Krivičnog zakona Republike Srpske  izrekao kaznu zatvora  i to za J.A.  kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine,  D.Z. u trajanju od četiri (4) godine i T.V.u trajanju od četiri (4) godine, a optuženog  Č.D. uz primjenu istog zakonskog propisa i članova 28,33,37 stav1 Krivičnog zakona RS u  trajanju od pet (5) godina.

            Na osnovu člana 94 Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

Objava

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 16.01.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi G.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanja iz člana 193 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 3 mjeseca.

Objava

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 26.12.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi R.M oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske pa  mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 godina, te je oglašen krivim   i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS  i  utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (šest) mjeseci. S tim u vezi, Sud je optuženom R.M  izrekao  jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Optuženi P.D. oglašen je krivim za krivično djelo teško ubistvo te je na osnovu propisa iz člana 23,33 i 37 Krivičnog zakona Republike Srpske, te je  osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Optuženi A.R. je na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobođen od optužbe.

Optuženim R.M. i P.D. produžava se pritvor nakon izricanja presude, dok se prema optuženom R.A. pritvor ukida i  optuženi pušta na slobodu.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 28.11.2016. godine, održano je ročište za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretres za izricanje krivično pravne sankcije, nakon čega je donijeta i javno objavljena presuda kojom je optuženi B.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Rješenjem ovog suda, iz razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka a), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženom B.A. je produžen pritvor, koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od izricanja prvostepene presude.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 22.11.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optuženi P.D. proglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog na osnovu navedene zakonske odredbe i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci.

Na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Određivanje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 22.11.2016. godine, određen je pritvor prema osumnjičenoj J.K zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže jedan mjesec, odnosno do 20.12.2016. godine.

Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

Spisak dežurstava sudija za prethodni postupak

Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

Spisak sudija koji dežuraju kao sudije za prethodni postupak i raspored dežurstava od 01.11.2016. godine do 01.05.2017. godine.

Strana 8 od 32

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>