Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 21428 17 Kv 2 od 23.11.2017. godine, prema osumnjičenima A.D. i D.G. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021428 17 Kpp od 28.10.2017. godine, zbog osnovane sumnje da su učinili, i to: osumnjičeni A.D. krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a osumnjičeni D.G. dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. istog zakona, i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im po ovom rješenju pritvor može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, tj. najduže do 26.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i odredbi iz člana 28, 32, 37 i 42.  istog zakona, utvrdio za krivično djelo teško ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa ga je primjenom člana 42. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.06.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljoj mjeri pritvora nakon izricanja prvostepene presude sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 399. stav 7, a u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: pištolj marke „Mauser-Werke“, kalibar 9 mm, fabrički broj 90001318, kao predmet koji je korišten prilikom izvršenja djela, te predmete i to: AP – M70, marke „CZ“ fabrički broj: B71019, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 10 metaka; AP-M70 BI marke „CZ“ fabrički broj: 128058, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 28 metaka; AP-M72 B1, marke „CZ“, fabrički broj: 75549, kalibra 7,62 mm, bez okvira, vojni nož – baojnet, fabrički broj: 1712, dužina oštrice 24,5 cm, a predmeti čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PU Banjaluka, Policijska stanica Kotor Varoš od 02.06.2017. godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. stav 1. tačka 7) i člana 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. i 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.11.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 020710 17 U, u postupku po tužbi Grada Banjaluka (u daljem tekstu: tužilac), zastupan po Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, protiv rješenja broj: 21.057476-35/17 od 21.04.2017. godine Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banjaluka (kao tužene), u predmetu ponavljanja postupka, okončanog odlukom o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala.

Opširnije...

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.11.2017. godine, prema osumnjičenim M.H, M.P, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i D.M. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda od 12.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 10.01.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim T.P, T.N. i M.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec računajući od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 03.12.2017. godine do 12:30 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 02.12.2017. godine do 14:00 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 021303 17 Kv-p od 02.11.2017. godine, prema osumnjičenima N.B. i A.S. produžen je pritvor određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021303 17 Kpp 9-p od 06.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 22. i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni N.B. u sticaju i sa krivičnim djelom trgovina uticajem iz člana 321. stav 1. istog zakonika, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati osumnjičenom N.B. do 03.01.2018. godine do 23.25 časova, a osumnjičenom A.S. do 04.01.2018. godine do 10.30 časova.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 35, člana 38. tačka 2) i člana 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 27.000,00 (dvadesetsedamhiljadamaraka) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrečena mjera bezbijednosti zabrana upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da vrijeme provedeno u zatvoru se ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Strana 9 od 37

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>