Novosti

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih P.T, N.T. i T.M. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 021458 17 Kv 2 od 30.11.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora prema osumnjičenima P.T, N.T. i T.M, koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 021458 17 Kpp 6 od 06.11.2017. godine.

Umjesto mjere pritvora, na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima se izriču sljedeće mjere zabrane, koje će se primjenjivati počev od puštanja osumnjičenih na slobodu tj. od 03.12.2017. godine i to: osumnjičenim P.T. i N.T. obavezno javljanje u Policijsku upravu Banjaluka, a osumnjičenom T.M. obavezno javljanje u Stanicu policije Gradiška i to svakog ponedeljka, srijede i petka u sedmici u toku radnog vremena, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske osumnjičeni se upozoravaju da se protiv njih može odrediti pritvor ako prekrše obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko osumnjičeni ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenima može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 37, 38. i 39. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi D.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu navedenih zakonskih odredbi utvrdio za krivično djelo teško ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa ga je primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 399. stav 7, a u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: automatske puške sa preklopnim kundakom, fabričkog broja M-70A821888-48876, spremnika sa 30 komada municije kalibra 7,62 mm, tri spremnika za automatsku pušku sa 62 komada municije, kalibra 7,62 mm, smeđa kutija u kojoj se nalazilo 19 komada pancirne municije, kalibra 762 mm, 125 komada municije kalibra 7,62 mm i 5 komada municije kalibra 7,9 mm, 2 nepoznata nastavka, sive boje.

O daljem egzistiranju mjera zabrane sud je odlučio posebnim rješenje.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 21428 17 Kv 2 od 23.11.2017. godine, prema osumnjičenima A.D. i D.G. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021428 17 Kpp od 28.10.2017. godine, zbog osnovane sumnje da su učinili, i to: osumnjičeni A.D. krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a osumnjičeni D.G. dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. istog zakona, i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im po ovom rješenju pritvor može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, tj. najduže do 26.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i odredbi iz člana 28, 32, 37 i 42.  istog zakona, utvrdio za krivično djelo teško ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa ga je primjenom člana 42. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.06.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljoj mjeri pritvora nakon izricanja prvostepene presude sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 399. stav 7, a u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: pištolj marke „Mauser-Werke“, kalibar 9 mm, fabrički broj 90001318, kao predmet koji je korišten prilikom izvršenja djela, te predmete i to: AP – M70, marke „CZ“ fabrički broj: B71019, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 10 metaka; AP-M70 BI marke „CZ“ fabrički broj: 128058, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 28 metaka; AP-M72 B1, marke „CZ“, fabrički broj: 75549, kalibra 7,62 mm, bez okvira, vojni nož – baojnet, fabrički broj: 1712, dužina oštrice 24,5 cm, a predmeti čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PU Banjaluka, Policijska stanica Kotor Varoš od 02.06.2017. godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. stav 1. tačka 7) i člana 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. i 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.11.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 020710 17 U, u postupku po tužbi Grada Banjaluka (u daljem tekstu: tužilac), zastupan po Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, protiv rješenja broj: 21.057476-35/17 od 21.04.2017. godine Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banjaluka (kao tužene), u predmetu ponavljanja postupka, okončanog odlukom o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala.

Opširnije...

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.11.2017. godine, prema osumnjičenim M.H, M.P, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i D.M. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda od 12.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 10.01.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim T.P, T.N. i M.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec računajući od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 03.12.2017. godine do 12:30 časova.

Strana 10 od 39

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>