Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: smeđa praškasta materija, upakovana u aluminijsku foliju, ukupne bruto mase 1,80 grama, početna na vagi -0,03 grama, mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, a pripadajućom baterijom i sim karticom „Frend“, isječena, mobilni telefon marke „Nokia“, crno sive boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.M, S.D. i M.N. oglašeni krivim, i to:

- optuženi M.M.zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi S.D. zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi N.M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

pa sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53 stav 4 i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske

- optuženom M.M. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina;

- optuženom S.D. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

- Optuženog N.M. za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana 53, i 54. stav 1. tačka 6 istog zakona osudio na kaznu zatvora zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora optuženom M.M. se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.11.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: makaze sive boje, dužine oko 20 cm, sa crnim plastičnim rukohvatima za prste. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.M. se obavezuje da oštećenom na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 6.100,00 KM, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom S.D. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela pod tačkom 3. optužnice i to: kuhinjskog noža dužine oštrice oko 10 cm, sa drškom plave boje.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.04.2018. godine objavio presudu kojom je optužena C.J. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon „Huawei“, model PRA LS 1, crne boje sa pripadajućom memori karticom i sim karticom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 25.04.2018. godinete je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: jedna polovina (1/2) tablete bijele boje na kojoj se nalazi oznaka „8“, upakovanu u bijeli papir, mobilni telefon marke „Nokia“, model 2690, crno bijele boje, sa pripadajućom sim karticom „Halo“, sim kartica operatera „Halo“, 8 nosača sim kartice operatera „Halo“ žuto bijele boje, pin kod, zaštićen samoljepljivom folijom, 3 sim kartice operatera „Halo“, nosač sim kartice „Frend“ operatera M;tel, sim kartica Frend“, mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Nokia“, rozo bijele boje, sa oštećenjem rastavljene maske, bez pripadajuće sim kartice, bez baterije.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Z. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.E. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa tavom 2. i 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. stav 2. i 207. stav 7. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 18.04.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: dvije tablete Suboxone 8 mg/2mg i mobilni telefon marke Sony Iksperia s pripadajućom baterijom i 2 sim kartice.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Ž.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 18.04.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon marke „Samsung“ bez sim kartice i memorijske kartice, crne boje sa pripadajućom baterijom, sim kartica na kojoj piše „END“, isječena, memorijska kartica „Micro SD 2GB“, crne boje, dvije šprice bijele boje, od kojih je jedna sa iglom.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 20.04.2018. godine, produžen je pritvor optuženom M.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 23.02.2018. godine i produžen rješenjem krivičnog vijeća ovog suda od 20.03.2018. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.04.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.K, S.V. i N.G. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje osumnjičenima M.K, S.V. i N.G. po pritvorskom osnovu iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a osumnjičenima M.K. i N.G. i po pritvorskom osnovu iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od po 1 (jedan) mjesec, tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 15.05.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi D.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, za ovo krivično djelo utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, a kaznu zatvora koja je optuženom izrečena presudom Okružnog suda Banjaluka broj 11 0 K 14315 15 K od 09.10.2015. godine, koja presuda je preinačena u dijelu kazne od strane Vrhovnog suda Republike Srpske presudom broj 11 0 K 14315 16 KŽ 13 od 12.04.2016. godine za krivično djelo iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci sud je uzeo kao utvrđenu, pa ga je na osnovu člana 56. stav 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 5 (pet) meseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 23.09.2014. godine do 23.12.2014. godine i 10.10.2017. godine do 11.04.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: nosač SIM kartice M:tel operatera sa natpisom „Frend“, mobilni telefon marke „HTC Desire 626 G Dual Sim“, SIM karticom i memorijskom karticom, pvc vrećica sa natpisom „Moja apoteka“ u kojoj se nalazi pribor za konzumaciju opojne droge, tri šprice sa iglama, jedna kesica limuntosa i dno od limenke sa tragovima čađi.

Strana 10 od 44

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>