RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.12.2019. godine, produžen je pritvor optuženom S.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, a koji je produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 08.10.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Ž.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 52. stav 1, 2. i 5, člana 53. stav 1, 3. i 4, člana 54. stav 2. tačka 7, člana 62. stav 1, člana 63. stav 1. i 3. i člana 44. stav 5. istog zakona izrekao uslovnu osudu na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo i novčanu kaznu od 1.000,00 (hiljadu) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude, uz upozorenje da će se u suprotnom provesti postupak prinudne naplate pa ukoliko u tom postupku ne bude naplaćena, sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, tako da će se za svakih 50 KM neplaćene novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom Ž. K. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, te mu je kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela oduzeta novčanica od 100,00 (stotinu) KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 20.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, izvršenog u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske sud istog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina i 9 (devet) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.04.2018. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9, a u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: automatske puške M-70 AB fabričkog broja… , call 7,62 mm sa pet okvira sa 92 metka call 7,62mm.

O daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi G.T. oglašen krivim zbog dva krivična djela razbojništva u sticaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisan iz člana 28, 32, 38. tačka 2), 39. stav 1. tačka 2) i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske za dva krivična djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, pa je primjenom odredaba člana 42. stav 2. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog G.T. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 510 KM.

Ovom odlukom stavljena je van snage pravosnažna presuda ovog suda broj 11 0 K 017809 16 K od 17.03.2016. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.12.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi M.R, M.B, D.B. i R.R. oglašeni krivim i to optuženi M.R. i M.B. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi D.B. i R.R. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optužene M.R. i M.B. zbog izvršenog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, te odredaba člana 53. stav 1, člana 54. stav 1. tačka 3 istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine, a optužene D.B. i R.R. zbog izvršenog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 38. stav 1. tačka 2, člana 39. stav 1. tačka 2 Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine.


Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima M.R. i M.B, a optuženim D.B. i R.R. na osnovu člana 44 Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.09.2017. godine, pa do 18.10.2017. godine.

Strana 3 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>