RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 10.12.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.D. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 28.09.2018. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. i 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 11.02.2020. godine do 14,45 časova.

Pritvor je produžen zbog posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.12.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi N.J. i B.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optužene, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 5, 28, 29, 32, 37, 38, 39. i 62. Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na kazne zatvora od po 3 (tri) godine.

Na osnovu člana 224. stav 5. u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, te je od njih oduzeta opojna droga i to 112 (stotinu i dvanaest) stabljika konoplje – Cannabis Sativa L, dok je od osumnjičenog N. J. oduzeta i opojna droga Cannabis Sativa L neto mase od 13,9010 grama.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.12.2019. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv optuženog N.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, povodom prijedloga branioca optuženog za ukidanje pritvora, a i po službenoj dužnosti, u postupku kontrole opravdanosti pritvora, kojim je optuženom ukinut pritvor, jer je utvrđeno da dalje ne egzistira posebni pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske po kojem je optuženom bio  produžen pritvor nakon potvrđivanja optužnice, rješenjem ovog suda 11 0 K 024819 19 Kv 4 od 03.10.2019. godine.

Istim rješenjem je na osnovu člana 185. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 4. istog zakona, prema optuženom N.S. određena mjera zabrane sastajanja sa malodobnom oštećenom i približavanja istoj na udaljenosti od 100 metara.

Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.

Okružni sud u Banjaluci je rješenje donio nakon održanog ročišta na kojem tužilaštvo sudu nije predočilo dokaze koji bi ukazali na opravdanost daljeg trajanja pritvora prema optuženom iz naprijed navedenog pritvorskog razloga, a što je bilo neophodno obzirom na Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-3146/19, donesenoj na sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine, kojom je djelimično usvojena apelacija optuženog, tako što je utvrđena povreda člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u dijelu rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske broj 11 0 K 014819 19 Kž od 12.07.2019. godine i rješenja ovog suda broj  11 0 K 024819 19 Kv2 od 01.07.2019. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima R.D, S.K. i B.Z. i to prema osumnjičenom R.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 4. u sticaju sa krivičnim djelom paljevine iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenima S.K. i B.Z. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 4. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b),v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati od dana i časa lišenja slobode, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati prema osumnjičenom R.D. do 26.12.2019. godine do 18,15 časova, a prema osumnjičenim S.K. i Z.B. do 26.12.2019. godine do 17,00 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.L. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina iz člana 173. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 19.12.2019. godine do 00,30 časova.

Strana 4 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>