RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA RJEŠENJA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.07.2019. godine, objavio rješenje kojim je utvrđeno da je M.T. u stanju neuračunljivosti, učinio protivpravno djelo koje je u zakonu određeno kao krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakonika, te mu je sud, u skladu sa odredbama člana 28, 29, 72, 73. i 75. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi.

Ako se M.T. ne povrgne psihijatrijskom liječenju na slobodi, ili ga samovoljno napusti, ili i pored liječenja postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdrvstvenoj ustanovi, sud može, po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave zdravstvene ustanove, izrečenu mjeru bezbjednosti zamijeniti mjerom obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom S.B. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 05.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 03.09.2019. godine do 10.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 07.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 05.09.2019. godine do 08.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 25.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženom B.K. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 29.05.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Z.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i odredaba članova 5, 28, 37, 38, 39, 46, 47, 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je optuženom utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude vrati imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.500,00 (dvijehiljadepestotina) KM.

Na osnovu člana 94. i 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 386. i 387. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske od optuženog Z. B. oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.500,00 dvijehiljadepetstotina) KM, koji iznos je optuženi dužan platiti u roku od 6 mjeseci od pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 108 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuena na parnični postupak.

Strana 5 od 96

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>