RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.11.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi A.J, Z.D, V.T. i D.Č. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađaju od optužbe da su počinili krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Repugblike Srpske u vezi sa članom 23 istog zakona.

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.11.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi V.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 33, 38, i 41. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima M.V, S.V, P.D. i R.H. zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u odnosu na sve osumnjičene, u odnosu na osumnjičenog M.V. i razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičenu S.V. i razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Pritvor prema osumnjičenim po ovom rješenju može trajati najduže 1 (jedan) mjesec računajući od vremena lišenja slobode, odnosno najduže do 14.12.2019. godine i to do 18.15 časova toga dana prema osumnjičenim M.V. i R.H, a do 21.30 časova prema osumnjičenim S.V. i P.D.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 15.11.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi M.M. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo terorizam iz člana 299. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 1) i 4) Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 05.11.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.09.2019. godine, a produžen rješenjem vanraspravnog vijeća od 03.10.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 06.12.2019. godine do 20,30 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Istim rješenjem ukinut je pritvor osumnjičenom D.B, određen rješenjem ovog suda od 11.10.2019. godine i isti se ima odmah pustiti na slobodu.

Na osnovu člana 184. stav 1. i 2. i člana 185. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku, prema optuženom D.B. su izrečene mjere zabrene: zabrana napuštanja prebivališta i to područje opštine Jajce, bez prethodnog odobrenja suda, privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, zabrana korištenja lične karte, za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (zabrana putovanja).

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku osumnjičeni D.B se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši bilo koju od navedenih mjera.

Strana 5 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>