RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za  suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.09.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi S.V. i A.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28,32, 37 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom S.V. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne godine) i 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, a optuženom A.B. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina,
za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402 stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srspke utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima S.V. i B.A. se u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.10.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 399. stav 7. i člana 62. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženim S.V. i A.B se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni  su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 13.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima S.S. i S.M. i to prema osumnjičenom S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju iz člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen prema osumnjičenom S.S. zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnog postupku Republike Srpske, u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju  pritvor može trajati do 11.10.2019.godine i to do 07.20 časova. a prema osumnjičenom S.M. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 11.10.2019.godine do 09,00 časova.


PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 12.09.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom D.Đ. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 17.08.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.11.2019. godine do 20.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 12.09.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom A.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 16.08.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 13.10.2019. godine do 19.50 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 09.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima R.B, N.O. i E.K. zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni N.O. i E.K. počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni R.B. da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor je određen prema osumnjičenima R.B, E.K. i N.O. zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenim N.O. i zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati u odnosu na osumnjičene do 06.10.2019.godine, i to u odnosu na R.B. i N.O. do 20,30 časova, a u odnosu na E.K. do 20,45 časova.

Strana 5 od 102

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>