RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 06.09.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi S.R. i O.S. oglašeni krivim, i to optuženi S.R. zbog krivičnog djela organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi O.S. zbog krivičnog djela kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a sve u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa optuženom S.R. za krivično djelo organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog S.R. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina, dok je optuženog O.S. za krivično djelo kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog O.S. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 3 (tri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.10.2013. godine pa do 05.04.2016. godine i vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne počev od 05.04.2016.godine do 17.04.2018.godine.

Na osnovu člana 77 Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženima S.R. i S.O. izrekao mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da im se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 16.08.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom A.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 13.09.2019. godine do 19:50 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 13.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S. Š, D. T. i N. D. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 18.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osumnjičeni S.Š. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona i krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni D. T. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.10.2019. godine do 19,50 časova.

Pritvor je produžen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 07.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom G.N. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 12.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 15,00 časova 09.10.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 01.08.2019. godine, produžen je pritvor optuženima D. E, S. T. i Ž. E. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 20.02.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 13.03.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 15.05.2019. godine, i to prema optuženom D. E. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog Zakona, a prema optuženima Ž. E. i T. S. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se u odnosu na optužene D. E. i S. T. produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dok se isti u odnosu na optuženu Ž. E. produžava zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 6 od 102

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>