RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.04.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom E.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03,35 časova 23.05.2019. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 23.04.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom M.Š. zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticanju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 19.25 časova 21.05.2019. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.04.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi E.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te odredbi članova 28, 32. stav 1. i 37. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 60.517,80 KM koju je optuženi dužan da uplati na račun Budžeta Republike Srpske, u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi N.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i odredbi člana 46. i 52. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 26.10.2018.godine, pa nadalje, a o daljoj mjeri pritvora prema optuženom nakon izricanja prvostepene presude, sud je odlučio posebnim rješenjem

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da oštećenim licima plati materijalne troškove i to troškove sahrane u iznosu od 4.771,00 konvertibilnih maraka u roku od petnaest dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok se u pogledu naknade nematerijalne štete, oštećeni upućuju na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi G.R. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 41, 43, 44, 46, 51. i 52. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca i na kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na teritoriji Republike Srpske u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Strana 6 od 91

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>