RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 24.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom M.O. zbog zbog devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbog devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46 , 52, 53. stav 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za počinjena 3 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 5 (pet) mjeseci, za počinjena 3 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 7 (sedam) mjeseci, za počinjeno jedno krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci, za počinjena 2 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo teške krađe iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne ) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom odredba člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.O. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 02.03.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Istom presudom, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 18.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 42, 43, 44, 46 i 49,50, 52 , 59, 72, 77. i 82. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od dana 11.10.2018. godine pa do dana 11.11.2018. godine i na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 (trihiljade) KM, koju je optuženi obavezan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude.

Ako optuženi ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelomično u roku koji mu je određen, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 (jedne) godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom zatvora.

U skladu sa odredbama člana 71. i 77. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poslova, djelatnosti i dužnosti u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, što podrazumijeva da se za vrijeme trajanja iste optuženom zabranjuje obavljanje svih rukovodećih dužnosti u organima uprave i lokalne samouprave kao i u privrednim subjektima i drugim pravnim licima, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama članova 71. i 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, kao sredstvo koje je upotrijebljeno za izvršenje krivičnog djela.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.10.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom Z.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jednog) mjeseca, računajući od 16.10.2019 godine, sa početkom u 00:40 časova, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 16.11.2019. godine do 00:40 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 15.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom I.J. zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2 u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 7 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>