RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi G.R. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 41, 43, 44, 46, 51. i 52. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca i na kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na teritoriji Republike Srpske u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 09.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi J.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba nad nemoćnim licem iz člana 194. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 29, 32. i 37. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Na osnovu odredbe člana 62a. stav 1. i 4. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim licem u trajanju od 3 (tri) godine, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeno na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem ovog suda od 05.04.2019. godine produžen je pritvor prema osumnjičenom S.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.03.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 2. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 07.06.2019. godine do 20.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi B.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46, 53. stav 3. i 54. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine

Na osnovu odredbe člana 82. stav 7. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja supstance koja je proglašena za opojnu drogu i to: zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, umotana u cigaret papir bijele boje, ukupno bruto mase 0,60 gr, zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, umotanu u cigaret papir bijele boje, sa tragovima sagorijevanja, ukupno bruto mase 1,30 grama i zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, upakovana u PVC foliju, ukupno bruto mase 0,75 grama.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.04.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi M.V. i A.Đ. oglašeni krivim, i to optuženi M.V. zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi A.Đ. zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpske, zbog čega mu je sud, u skladu sa odredbama člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca, pa je sud, u skladu sa navedenim odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske i sa odredbama članova 5, 28, 32, 33, 37, 38. i 39. i 42. istog zakona, optuženog M.V. za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženog A.Đ. za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpkse osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.V. i A.Đ. su obavezani da oštećenom licu solidarno nadoknade materijalnu štetu na ime troškova liječenja u iznosu od 4.263,85 (četiri hiljade dvijestotine šezdeset i tri i 85/100) KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, dok je oštećeni sa preostalim dijelom imovinsko pravnog zahtjeva upućen na parnicu.

Strana 7 od 91

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>