RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. i člana 39. stav 1. tačka 2) i 4) Krivičnog zakona Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za počinjeno krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom I.J. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jedan) mjesec.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i to od 28.05.2019. do 05.07.2019. godine i od 16.07.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na pranicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.10.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 30 dana, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 10.11.2019. godine do 14:30 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.10.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 16.08.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 12.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S.S. i S.M. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni S.S. počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenoj S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju iz člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 11.12.2019. godine do 7,20 časova za osumnjičenog S.S. i do 9,00 časova za osumnjičenu S.M.

Osumnjičenima se pritvor produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v), a prema osumnjičenom S. S. i zbog tačke g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima M.G, A.M. i B.K. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na optuženog G. M. i iz  pritvorskog razloga propisanog odredbom člana 197. stav 1. tačka a) istog zakona.

Strana 8 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>