RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 22.07.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi V.M, G.P, A.P. i O.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa je sud optuženom V.M. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom V.M. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženom G.P. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom G.P. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženom A.P. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom A.P. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci i optuženom O.B. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom O.B. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i 6 (šest) mjeseci,

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženima V.M, G.P, A.P. i O.B. je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to optuženima V.M, G.P. i A.P. počev od 13.01.2016.godine, a optuženom O.B počev od 15.01.2016.godine, pa nadalje.
Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeta imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto vatreno oružje i to: automatska puška marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška  marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška marke „...“ 7,62x39 mm, „M70B1“, serijskog broja …, automatska puška marke „C. z.“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, pet okvira za municiju, kalibra 7,62 x 39 mm, koji se koriste za automatske puške, 43 komada metaka kalibra 7,62 x 39 mm i ručni raketni bacač M80, serijski broj ….

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto putničko motorno vozilo.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 18.07.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima S.Š, D.T, N.D. i D.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a), b) i v) istog zakona, prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i b) istog zakona, a prema osumnjičenom D. Đ. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) istog zakona, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 14.08.2019. godine do 19,50 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 15.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom D.C. zbog krivičnog djela otmice iz člana 142 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, počev od 15.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcje, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 15.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela otmice iz člana 142. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu iste zakonske odredbe, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne ) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana od 07.11.2018. godine, pa dok isti bude trajao.


PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 15.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom P.I. zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, počev od 15.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 8 od 102

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>