RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.04.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom N.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 30.04.2019. godine do 19,57 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148 stav 1 u vezi sa članom 20 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.   Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 44 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 05.12.2016. godine, pa do 30.11.2017. godine.

Na osnovu člana 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera  bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: drvene palice dužine 73 cm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućujeno na parnični postupak.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem ovog suda od 29.03.2019. godine produžen je pritvor prema osumnjičenom M.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 02.03.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. istog zakona, tako da  po ovom rješenju pritvor u toku istrage može trajati još 1 (jedan) mjesec, odnosno najduže do 09:30 časova 02.05.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.03.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.L. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stava 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 5, 28, 32, 37, 38. i 39. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je, na osnovu članova 55, 56. i 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izričena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.03.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 23.04.2019. godine do 16,15 časova.

Strana 8 od 91

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>