RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVLJENA PRESUDA PROTIV OPTUŽENOG IGORA KOSIĆA ZBOG KRIVIČNOG DJELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Okružni sud u Banjaluci je danas donio i objavio presudu kojom je optuženi Kosić Igor zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 stav 1. istog Zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica.

OBJAVLJENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV OPTUŽENE MIRJANE VUČKOVIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci nakon vijećanja i glasanja vijeće donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optuženoj Mirjani Vučković koja je kao službeno lice zahtijevala i primila korist da u okviru svog ovlašćenja izvrši radnju koju bi morala izvršiti, čime je počinila krivično djelo primanja mita iz člana 351 stav 2 Krivičnog zakona Republike, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 32. stav 1., člana 33. stav 1. i člana 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a na osnovu člana 31. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, člana 35. stav 3. i 7. i člana 36. KZ RS optuženoj je izričena sporedna kazna tj. novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM koju je optužena dužna platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.05. , 26.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Srđana Radulovića i drugih optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa odbrana je nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 28.05.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo iznositi dokaze replike.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 10.06. i 17.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GL. PRETRESA U PREDMETU JOVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan nastavak glavnog pretresa, u krivičnom predmetu protiv optuženog Željka Jovića, koji se tereti da je zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica , čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji se dogodio na području Gradiške u periodu od 1993 godine.

Na današnjem pretresu je optužba izvodila dokaze ispitivanjem dva svjedoka i izvođenjem nalaza vještaka.

Nastavak glavnog pretresa na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza je zakazan za dan 08.06.2015. godine na početkom u 13.00 časova.

Strana 71 od 104

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>