RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE PROTIV OPTUŽENOG KOSIĆ IGORA

U Okružnom sudu u Banjaluci je dana 23.11.2015. godine, nakon vijećanja i glasanja vijeće donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Kosić Igora što je Dana 14.08.2012. godine oko 00,30 časova, u mjestu Trn, opština Laktaši na starom putu Klašnice 2-Derviši, kretao se iz pravca Klašnica u pravcu Banja Luke, putničkim motornim vozilom marke „Opel Vektra“, kada je na putu sustigao putničko motorno vozilo marke „Folksvagen Golf 2“ kojim je upravljao Đurić Dean, koje je optuženi prestigao, nakon čega optuženi i Đurić Dean prihvataju jurnjavu vozilima i dolaskom u neposrednu blizinu slastičarne „Pingvin“ u ulicu Cara Dušana, u mjestu Trn, opština Laktaši, optuženi svjestan da uslijed takvog njegovog činjenja može nastupiti štetna posljedica, u vidu ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju, kretao se nepropisnom brzinom od 88 km/čas, jer je brzina na tom dijelu puta ograničena na 50 km/čas, otpočeo sa kočenjem kako bi izbjegao direktni udar u PMV marke „Volkswagen Golf 3“, kojim je upravljao Boban Lipić, a koji je bio zaustavljen na desnoj saobraćajnoj traci i imao namjeru u vozilo primiti pješaka, oštećenog Bojana Brkovića, na mjesto suvozača, a koji pješak se u tom momentu nalazio na asfaltnom proširenju s desne strane kolovoza, optuženi je vozilom skrenuo desno na parking prostor ispred slastičarne „Pingvin“ i u pokušaju da obiđe PMV marke „Volkswagen Golf 3“, sa njegove desne strane, prednjim desnim čeonim dijelom svoga vozila, udario u desnu bočnu stranu oštećenog, koji je od siline udara nabačen na desni dio vjetrobrana vozila kojim je upravljao optuženi, te ga je na taj način oborio na asfaltno proširenje ispred navedene poslastičarnice, usljed čega je oštećeni Bojan Brković zadobio povrede u vidu nagnječenja moždanog tkiva sa prodorom krvi u moždane komore, od kojih povreda je preminuo dana 15.08.2013. godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica, čime je počinio krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 410 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Objava presude u krivičnom predmetu protiv optuženog Goronja Ratka za krivično djelo ratni zločin

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je dana 05.10.2015. godine sa početkom u 15.00 časova u krivičnom predmetu protiv optuženog Goronja Ratka, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, od 27.03.2015. godine, donesena je i javno objavljena presuda kojom je Goronja Ratko oglašen krivim što je kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3 stav 1 tačka 1 pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13 stav 2, u vezi sa članom 4 stav 2 tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, svjesno i voljno lišio života jedno civilno lica bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti je neposredno učestvovalo u neprijateljstvima, na način što je u periodu 1992. godine, u popodnevnim časovima, u mjestuBlagaj Japra, opština Novi Grad,obučen u vojničku uniformu i naoružan puškom neutvrđenog broja i marke, došao do osnovne škole u mjestu Blagaj Japra, te zahtijevao i naredio da građanin Selmić Derviš krene sa njim, a koji se u tom trenutku nalazio pored osnovne škole zajedno u grupi od nekoliko civilnih lica bošnjačke nacionalnosti, što Selmić Derviš i čini te se upućuju u pravcu rijeke Sane, da bi odmah potom nakon odvođenja, protekom otprilike nekih 5 minuta, optuženi pucanjem iz puške koju je imao kod sebe, lišio života Selmić Derviša, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon rata u muslimanskom groblju u mjestu Blagaj Japra.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, lišio života civilno lice, čime je, izvršio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud na osnovu iste zakonske odredbe osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG JOVIĆ ŽELJKA

 

Dana 28.09.2015. godine pred Okružnim sudom u Banjaluci u krivičnom predmetu protiv optuženog Jović Željka, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, od 11.02.2015. godine, nakon održanog glavnog, javnog i usmenog pretresa uz prisustvo Okružnog tužioca, optuženog Jović Željka, branioca po službenoj dužnosti Slobodana Perića, advokata iz Banja Luke, nakon vijećanja i glasanja donesena je i javno objavljena presuda kojom je optuženi Jović Željko oglašen krivim što je za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini koji se, u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine, odvijao između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, kao pripadnik Vojne pošte 7252 Gradiška, kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3 stav 1 tačke a) i c) Četvrte Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, od 12. avgusta 1949. godine i članu 13 stav 1 i 2 u vezi sa članom 4 stav 1 i 2 tačka a) i e) Dopunskog protokola o zaštiti žrtava nemeđunarodnih sukoba, od 08. juna 1977. godine ( Protokol II) uz IV Ženevsku konvenciju, zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, koji su u međuvremenu preminuli, Lipovac Sašom, koji je u međuvremenu pravosnažno osuđen, u periodu 1993. godina na području opštine Gradiška i još dva, za sada nepoznata lica, prema civilnom stanovništvu primjenjivali mjere zastrašivanja, silovali, nanijeli teške tjelesne povrede i ubili pet civilnih lica.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica, čime jekao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga sud uz primjenu istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.10.2014. godine, pa nadalje.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG ĐUKIĆ NEDELJKA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci dana 28.09.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakonaSocijalističke Federativne Republike Jugoslavije postupajući po optužnici Okružnogtužilaštva Banja Luka (preuzeta optužnica Tužilaštva BiH od 30.09.2014. godine), a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 24.09.2015. godine, nakon održanog glavnog, javnog i usmenog pretresa uz prisutvo optuženog Nedeljka Đukića, okružnog tužioca i branioca po službenoj dužnosti, advokata iz Banja Luke, donesena je i javno objavljena presuda kojom je optuženi Nedeljko Đukić oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog Vijeća Odbrane sa druge strane, u periodu od mjeseca juna 1992. godine, pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice Javne Bezbjednosti (SJB) Kotor Varoš, a od septembra 1992. godine, u svojstvu stražara u zatvoru u Kotor Varošu, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije, među kojima su bili Duško Maksimović, Radojko Keverović i Duško Vujičić (protiv kojih lica se trenutno vodi krivični postupka pred Sudom BiH) postupajući suprotno članu 3 stav 1 tačka a) i c) i članu 147 IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i odredbi člana 13 Dopunskog protokola II Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Dakle, za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije BiH i Hrvatskog Vijeća Odbrane, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava i to iz člana 3 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata 12. avgusta 1949. godine, učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti, čime je pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. optužnice izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članom 38, 42 stav 1 tačka 2) i 43 stav 1 tačka 1) KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri godine).

Nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Željka Jovića optuženog za ratni zločin

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan nastavak glavnog pretresa, u krivičnom predmetu protiv optuženog Željka Jovića, koji se tereti da je zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica , čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji se dogodio na području Gradiške u periodu od 1993 godine.

Na današnjem pretresu na zahtjev suda je saslušan vještak Nera Zivlak Radulović; pročitan je zapisnik o saslušanju svjedoka V.S.

Optuženi Željko Jović je saslušan u svojstvu svjedoka nakon čega je odbrana izvela i materijalne dokaze čime je dokazni postupak završen.

Optužba i odbrana su izvele završne riječi nakon čega je predsjednik vijeća zakazao objavu presude za dan 28.08.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Strana 72 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>