RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu Radulović i dr. optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem pretresu su izvedeni dokazi i ispitani svjedoci optužbe koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane i njihovih branjenika.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 12.11.2014. godine u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa u predmetu Radulović i dr. optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

 

Na današnjem pretresu su izvedeni dokazi i ispitani svjedoci optužbe koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane i njihovih branjenika.

 

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 31.10.2014. godine u 10,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

 

Nastavak glavnog pretresa za ratni zločin u predmetu Nišević i Berić

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

 

Na današnjem pretresu izvedeni su materijalni dokazi i ispitano je pet svjedoka od strane optužbe. Nastavak suđenja zakazan je za dan 04.12. i 05.12.2014. godine za koji je predviđeno izvođenje dokaza od strane odbrane kao i završne riječi.

 

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA KRIVIČNO DJELO UBISTVO U PREDMETU RUSTIĆ I RITAN

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci danas je održan nastavak glavnog pretresa po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Rustić Ranka i Ritan Vukašina koji se terete da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. KZ.

 

Optuženi se terete da su krivično djelo počinili na području opštine Prijedor u stadijumu srednjeg i teškog pijanstva na štetu Ritan Zorana.

 

Pred ovim sudom  na današnjem pretresu provedeni su dokazi optužbe, i to saslušana je svjedokinja G.B. i dva vještaka medicinske struke.

 

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 05.11 2014. godine sa početkom u 13.00 časova.

 

Nastavak glavnog prestresa u predmetu Tarandžić i Zec za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas je održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Slobodana Tarandžića koji se tereti da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (u podstrekavanju) iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 23 stav 1 KZ SFRJ i Duška Zeca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ.

Danas je optužba izvodila dokaze, ispitana su tri svjedoka i vještak medicinske struke je dao svoj nalaz i mišnjenje, te su izvedeni i materijalni dokazi.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 26.11.2014. godine sa početkom u 9.00 h za koji je predviđeno izvođenje dokaza odbrane.

Strana 75 od 100

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>