RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU RADULOVIĆ I DRUGI

Dana 30.06. , 31.06 i 01.07.2015. godine pred Okružnim sudom u Banja Luci, održani su nastavci glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih, optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa iznesene su završne riječi kako optužbe tako i odbrane kao i njihovih branjenika.

Objava presude zakazana je za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.30 časova.

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su iznesene završne riječi, kako od strane optužbe tako i od strane odbrane.

Objava presude je zakazana za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Objava presude u predmetu Džanić i Popović

Dana 18.06.2015. godine sa početkom u 15.30 časova, Okružni sud u Banjaluci je donio i javno objavio presudu protiv optuženih Džanić Enesa i Popović Vladimira koji su optuženi da su u vremenskom periodu od početka 2014. godine do 03.12.2014. godine na području Grada Banja Luke, protivno odredbi člana 19 Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“ broj: 8/06), kontinuirano, po prethodnim dogovorima, koje su medjusobno ostvarivali putem mobilnih telefona, neovlašteno se bavili kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge heroin. Dakle, optuženi Džanić Enes i Popović Vladimir, kao više lica, neovlašteno prodavali, radi prodaje kupovali ili držali supstance koje su proglašene za opojne droge, čime su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa su na osnovu toga zakonskog propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. istog Zakona osuđeni:

1. Optuženi Džanić Enes na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

2. Optuženi Popović Vladimir na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest mjeseci).

Kako je optuženi Popović Vladimir presudom Osnovnog suda Banjaluka od 12.12.2014.godine, koja presuda je postala pravosnažna 12.02.2015.godine osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, izrečena kazna zatvora se uzima kao već utvrdjena, pa je optuženi Popović Vladimir primjenom odredbe člana 42. stav 1. i 2. tačka 2. KZ RS osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

.

Objava presude protiv Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.06.2015. godine donio i javno objavio presudu protiv Anđela Markovića koji je optužen da je dana 06.02.2015. godine oko 22,00 časa u Banja Luci Aleksandra Rolda lišio života na naročito svirep način čime je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1) Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. pomenutog zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe. Izvedeni su i materijalni dokazi.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 01.07.2015. godine sa početkom u 08.30 časova za koji je odbrana predložila saslušanje tri svjedoka i za koji je predviđeno iznošenje završnih riječi.

Strana 75 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>