RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Slobodana Tarandžića i Duška Zeca koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, Tarandžić Slobodan s umišljajem podstrekao drugog da jedno civilno lice liši života, a Zec Duško lišio života jedno civilno lice, čime je Tarandžić Slobodan izvršio krivično djelo djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.u vezi sa članom 23. stav 1. KZ SFRJ, a Zec Duško ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, pa uz primjenu istih zakonskih odredaba, članova 38., 42. stav 1. tačka 2) i 43. stav 1. tačka 1. KZ SFRJ sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas je održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Slobodana Tarandžića koji se tereti da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (u podstrekavanju) iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 23 stav 1 KZ SFRJ i Duška Zeca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su iznesene završne riječi optužbe i odbrane.

Objava presude zakazana je za dan 15.12.2014. godine u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 10.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 24.12.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu protiv optuženih Nišević Gorana i Berić Milenka koji su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, prvooptuženi i drugooptuženi, kao saizvršioci, zajedno, lišili života dva civilna lica,čime su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa uz primjenu iste zakonske odredbe sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po šest (6) godina. A na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom se upućuju na parnicu.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA RATNI ZLOČIN U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

Na današnjem pretresu izvedeni su dokazi i ispitani su svjedoci od strane odbrane.

Optuženi su takođe ispitani u svojstvu svjedoka na prijedlog njihovih branilaca, čime je završen dokazni postupak nakon čega su iznesene završne riječi optužbe i odbrane. Objava presude zakazana je za dan 08.12.2014. godine sa početkom u 15.00 časova.

Strana 76 od 104

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>