RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Okružni sud prihvatio priznanje krivice optuženog Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Danas je pre Okružnim sudom u Banjaluci održano ročište radi razmatranje izjave o priznjanju krivice protiv optuženog Anđela Markovića koji je optužnicom Okružnog tužilaštva Banjaluka optužen za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog Zakona Republike Srpske.

Vijeće ovog suda je nakon što je izvršilo uvid u sve dokaze i materijal odlučilo da prihvati priznanje optuženog za navedeno krivično djelo.

Presuda će biti donesena i javno objavljena pred ovim sudom dana 18.06.2015. godine sa početkom u 16.00 časova.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA PROTIV OPTUŽENOG GORONJA RATKA ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka protiv optuženog Goronja Ratka koji se tereti da je za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, svjesno i voljno učestvao u ubistvu jednog civilnog lica bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti su neposredno učestvovalo u neprijateljstvima na području opštineNovi Grad.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišio života civilno lice, čime je, počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Današnji glavni pretres je započet čitanjem optužnice. Nakon toga je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 07.07.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana izvoditi svoje dokaze.

OBJAVLJENA PRESUDA PROTIV OPTUŽENOG IGORA KOSIĆA ZBOG KRIVIČNOG DJELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Okružni sud u Banjaluci je danas donio i objavio presudu kojom je optuženi Kosić Igor zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 stav 1. istog Zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica.

OBJAVLJENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV OPTUŽENE MIRJANE VUČKOVIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci nakon vijećanja i glasanja vijeće donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optuženoj Mirjani Vučković koja je kao službeno lice zahtijevala i primila korist da u okviru svog ovlašćenja izvrši radnju koju bi morala izvršiti, čime je počinila krivično djelo primanja mita iz člana 351 stav 2 Krivičnog zakona Republike, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 32. stav 1., člana 33. stav 1. i člana 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a na osnovu člana 31. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, člana 35. stav 3. i 7. i člana 36. KZ RS optuženoj je izričena sporedna kazna tj. novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM koju je optužena dužna platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.05. , 26.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Srđana Radulovića i drugih optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa odbrana je nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 28.05.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo iznositi dokaze replike.

Strana 76 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>