RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila subjektivne dokaze saslušavanjem četiri svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 28.11.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U KRIVIČNOM PREDMETU ARBUTINA VLADIMIR I ARBUTINA MILOŠ

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Arbutina Vladimira i Arbutina Miloša zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbe člana 28, 32, 38 tačka 1) i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske Arbutina Vladimir osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca, a Arbutina Miloš na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU ROMANJSKI

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Romanjski Borisa zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 18.09.2014. godine kojom se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci i obavezuje se da oštećenoj G.N isplati iznos od 284,10 KM na osnovu imovinsko-pravnog zahtjeva, i to u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

SUDIJA ZA PREDHODNI POSTUPAK OSTAO KOD SVOJE ODLUKE U PREDMETU BOŠNJAK

Odbijen je kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2 KZ RS u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2 u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Nakon izjavljenje žalbe specijalnog tužioca na rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom Bošnjak Goranu, vanraspravno vijeće je rješenjem ukinulo rješenje ovog suda i predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje.

Sudija za prethodni postupak je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, o čemu je sud dao obrazložene razloge.

UKINUTO RJEŠENJE KOJIM JE ODBIJEN PRIJEDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA BOŠNJAK G

Okružni sud u Banja Luci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Gorana Bošnjaka, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383.  a) stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, odlučujući po žalbi Okružnog tužilaštva Banjaluka koje je prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske žalbu podnijelo ovom sudu u zakonom propisanom roku, je ukinuo rješenje Okružnog suda Banjaluka i predmet vratio sudiji za prethodni postupak,  na ponovno odlučivanje.

Strana 77 od 104

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>