RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

SUDIJA ZA PREDHODNI POSTUPAK OSTAO KOD SVOJE ODLUKE U PREDMETU BOŠNJAK

Odbijen je kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2 KZ RS u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2 u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Nakon izjavljenje žalbe specijalnog tužioca na rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom Bošnjak Goranu, vanraspravno vijeće je rješenjem ukinulo rješenje ovog suda i predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje.

Sudija za prethodni postupak je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, o čemu je sud dao obrazložene razloge.

UKINUTO RJEŠENJE KOJIM JE ODBIJEN PRIJEDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA BOŠNJAK G

Okružni sud u Banja Luci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Gorana Bošnjaka, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383.  a) stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, odlučujući po žalbi Okružnog tužilaštva Banjaluka koje je prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske žalbu podnijelo ovom sudu u zakonom propisanom roku, je ukinuo rješenje Okružnog suda Banjaluka i predmet vratio sudiji za prethodni postupak,  na ponovno odlučivanje.

ODBIJEN JE KAO NEOSNOVAN PRIJEDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA GORANU BOŠNJAKU

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci odbijen kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Sud je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, te se osumnjičeni Bošnjak Goran ima odmah pustiti na slobodu.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENIH POPOVIĆ NEDELJKA I DRUGIH

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.11.2014. godine donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog Popović Nedeljka, zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. KZ RS, pa primjenom člana 42. KZ RS osuđuje se na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 mjeseca, Župljanin Slobodana zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca, u pomaganju iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ RS, u vezi sa članom 25. KZ RS, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. i 2. KZ RS, pa primjenom člana 42 KZ RS se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora od 1 godine i 7 mjeseci i Đukić Vitomira, zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, pa ga sud uz primjenu istih zakonskih propisa, te članova 28,33, 37 istog zakona osuđuje na jedinstvenu kaznu od 1 godine i 6 mjeseci.

Na osnovu člana 60. KZ RS optuženom Đukić Vitomiru sud izriče mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti na rukovodećim poslovima u državnim organima uprave u trajanju od 3 godine počev od dana pravosnažnosti ove presude, a na osnovu člana 108. i 110. ZKP RS se poništavaju Ugovori o Kupoprodaji i Ugovori o ustupanju potraživanja.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvela dio materijalnih dokaza i ispitana su dva svjedoka, kako direktno, tako i unakrsno.

Na osnovu člana 251. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske prilikom svjedočenja svjedoka G.B isključena je javnost, a istom je postavljen i savjetnik u postupku.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 19.11.2014. godine u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 77 od 103

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>