RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU RUSTIĆ I RITAN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci objavljena presuda kojom se Rustić Ranko i Ritan Vukašin oglašavaju krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona,te se Rustić Ranko osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, a Ritan Vukašin na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Optuženim se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 01.09.2014. godine.

Nakon izricanja presude optuženim se produžava pritvor iz pritvorskih razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu Radulović i dr. optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem pretresu su izvedeni dokazi i ispitani svjedoci optužbe koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane i njihovih branjenika.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 12.11.2014. godine u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa u predmetu Radulović i dr. optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

 

Na današnjem pretresu su izvedeni dokazi i ispitani svjedoci optužbe koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane i njihovih branjenika.

 

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 31.10.2014. godine u 10,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

 

Nastavak glavnog pretresa za ratni zločin u predmetu Nišević i Berić

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

 

Na današnjem pretresu izvedeni su materijalni dokazi i ispitano je pet svjedoka od strane optužbe. Nastavak suđenja zakazan je za dan 04.12. i 05.12.2014. godine za koji je predviđeno izvođenje dokaza od strane odbrane kao i završne riječi.

 

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA KRIVIČNO DJELO UBISTVO U PREDMETU RUSTIĆ I RITAN

 

Pred Okružnim sudom u Banja Luci danas je održan nastavak glavnog pretresa po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Rustić Ranka i Ritan Vukašina koji se terete da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. KZ.

 

Optuženi se terete da su krivično djelo počinili na području opštine Prijedor u stadijumu srednjeg i teškog pijanstva na štetu Ritan Zorana.

 

Pred ovim sudom  na današnjem pretresu provedeni su dokazi optužbe, i to saslušana je svjedokinja G.B. i dva vještaka medicinske struke.

 

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 05.11 2014. godine sa početkom u 13.00 časova.

 

Strana 78 od 103

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>