RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐEN PRITVOR PROTIV OSUMNJIČENIH ZA KRIVIČNO DJELO TERORIZAM

Okružni sud u Banjaluci Posebno odjeljenje za organizovani i najteži oblik privrednog kriminala, po sudiji za prethodni postupak, u predmetu istrage protiv osumnjičenih Latifa Hukića i dr. zbog  krivičnog djela terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 9. u vezi sa tačkom 4. istog stava i stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, odlučujući  o prijedlogu Okružnog tužilaštva Banjaluka Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalno tužilaštvo od 08.05.2015. godine, za određivanje pritvora prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovcu, Omeru Topovčiću, Mehmedu Husakoviću, Abdulahu Pašiću, Aliji Plehandžiću i Ibrahimu Turkušiću, nakon što je 08.05.2015.godine održano ročište na kojem su se ovi osumnjičeni i njihovi branioci izjasnili o razlozima zbog kojih se predlaže određivanje pritvora, na osnovu člana 199. stav 1. i 204. stav 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dana 09.05.2015. godine je donio je rješenje kojim je prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovacu, Omeru Topovčiću, Aliji Plehandžiću, Ibrahimu Turkušića odredio pritvor zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 9. u vezi sa tačkom 4. istog stava i stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačke b. i g. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im po ovom rješenju pritvor može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tj. najduže do 06.juna 2015. godine  i to do 06:05 časova prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovcu i Ibrahimu Turkešiću, do 06:03 časova prema Aliji Plehandžiću, a do 06:10 časova tog dana prema osumnjičenom Omeru Topovčiću.

Kao neosnovan je odbijen prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom Mehmedu Husakoviću i Abdulahu Pašiću, te su ova  lica odmah puštena na slobodu.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane koji je ispitan kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.05 i 10.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Djelimično preinačena presuda u predmetu Jevtović i Zrilić

Okružni sud u Banja Luci, u krivičnom predmetu protiv optuženih Tomislava Zrilića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i Milana Jevtovića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, odlučujući o žalbama optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i branilaca optuženog Milana Jevtovića, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, izjavljenim protiv presude Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.2014. godine, u sjednici vjeća održanoj 24.03.2015. godine ovaj sud donio je presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i žalba branilaca optuženog Milana Jeftovića, dok je djelimično uvažena žalba Okružnog tužilaštva Banja Luka, presuda Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.23014. godine preinačena je u odluci o krivičnoj sankciji, tako što je optuženi Tomislav Zrilić za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi Milan Jevtović za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koja su navedenom presudom oglašeni krivim, na osnovu istih zakonskih propisa, uz primjenu člana 37. istog Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđeni su: i to optuženi Tomislav Zrilić na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a optuženi Milan Jevtović na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

U preostalom djelu prvostepena presuda je ostala neizmjenjena.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka odbrane koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 04.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU BOJIĆ

Okružni sud u Banja Luci je dana 26. 03.2015. godine nakon vjećanja i glasanja donio i objavio presudu kojom se optuženi Bojić Miroslav osuđuje

za krivično djelo „polno nasilje nad djetetom“ iz člana 195 sav 4 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

za krivično djelo „obljuba nad nemoćnim licem“ iz člana 194 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godine,

pa se na osnovu člana 42 stav 2 tačka 2) Krivičnog zakona RS osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

Strana 78 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>