RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je sa početkom u 09.00 časova pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 28.01.; 25.02. ; 26.02. i 27.02.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA I OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU PAVLOVIĆ I PAJDIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Pavlović Srđana i Pajdić Miloša koji se terete da su u tri navrata, upotrebom sile i oružja protiv nekog lica, oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je djelo učinjeno od strane više lica, čime su počinili tri krivična djela Razbojništva iz člana 233. stav 2.u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske. Optuženi su sklopili sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i priznali krivicu prema svim navodima optužnice. Vijeće ovog suda je razmatralo sporazum o priznanju krivice koji je prihvaćen, nakon čega je donijelo pomenutu presudu kojom je Pavlović Srđana osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Pajdić Miloša na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 22.01.2015.godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka kako direktno tako i unakrsno od strane odbrane. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.12. i 26.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Juče i danas na glavnom pretresu optužba je nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 22.01. ; 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 26.01.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 80 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>