RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.10.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi M.G, A.M. i B.K. oglašeni krivima zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa i propisa iz člana 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio optuženog M.G. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i (četiri) mjeseca, a optužene A.M i B.K. na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 08.01.2019. godine, pa nadalje.

Istom presudom je na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske  optuženom M.G. izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 07.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom M.H. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32. i člana 52. stav 1. istog zakona za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za počinjeno krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. stav 1. i stav 2. tačka 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 2 (dva) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera trajaće dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, a najduže do 3 godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 03.10.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.09.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjeseca, odnosno do 06.11.2019. godine do 20.30 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom A.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo silovanje iz člana 165. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 25.10.2019. godine do 16:50 časova.

Strana 9 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>