RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu protiv optuženih Nišević Gorana i Berić Milenka koji su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, prvooptuženi i drugooptuženi, kao saizvršioci, zajedno, lišili života dva civilna lica,čime su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa uz primjenu iste zakonske odredbe sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po šest (6) godina. A na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom se upućuju na parnicu.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA RATNI ZLOČIN U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

Na današnjem pretresu izvedeni su dokazi i ispitani su svjedoci od strane odbrane.

Optuženi su takođe ispitani u svojstvu svjedoka na prijedlog njihovih branilaca, čime je završen dokazni postupak nakon čega su iznesene završne riječi optužbe i odbrane. Objava presude zakazana je za dan 08.12.2014. godine sa početkom u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila subjektivne dokaze saslušavanjem četiri svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 28.11.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U KRIVIČNOM PREDMETU ARBUTINA VLADIMIR I ARBUTINA MILOŠ

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Arbutina Vladimira i Arbutina Miloša zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbe člana 28, 32, 38 tačka 1) i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske Arbutina Vladimir osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca, a Arbutina Miloš na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU ROMANJSKI

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Romanjski Borisa zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 18.09.2014. godine kojom se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci i obavezuje se da oštećenoj G.N isplati iznos od 284,10 KM na osnovu imovinsko-pravnog zahtjeva, i to u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Strana 82 od 109

<< Početak < Prethodna 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Sledeća > Kraj >>