RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi N.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 399. stav 6. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 i člana 42. stav 1. istog zakona za počinjeno krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne)godine, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 399. stav 6. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom N.M. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 30.12.2015. godine do 11.01.2016. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi R.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske i sa odredbama članova 41, 43, 46, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za počinjeno krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom R.S. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3(tri) godine i 2 (dva) mjeseca.

Istom presudom optuženom R.S. je u skladu sa odredbama članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim su izvršena krivična djela i to noža na preklop marke ''Stastnik''.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika RS, kažnjivo po članu 402. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakonskog propisa, pa ga je sud, u skladu sa naprijed navedenim članovima i članovima 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na na kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine.

Istom presudom optuženom je izričena kazna zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere, dok mu se u isto uračunava vrijeme od privremenog oduzimanja vozačke dozvole serijski broj … dana 13.07.2018. godine, pa do dana upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

OBJAVA RJEŠENJA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.07.2019. godine, objavio rješenje kojim je utvrđeno da je M.T. u stanju neuračunljivosti, učinio protivpravno djelo koje je u zakonu određeno kao krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakonika, te mu je sud, u skladu sa odredbama člana 28, 29, 72, 73. i 75. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi.

Ako se M.T. ne povrgne psihijatrijskom liječenju na slobodi, ili ga samovoljno napusti, ili i pored liječenja postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdrvstvenoj ustanovi, sud može, po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave zdravstvene ustanove, izrečenu mjeru bezbjednosti zamijeniti mjerom obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom S.B. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 05.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 03.09.2019. godine do 10.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 10 od 102

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>