RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 20.09.2019. godine, produžen je pritvor optuženom M.Š. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 23.04.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 17.05.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 17.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. i ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 18.09.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.B. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 21.06.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 19.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.09.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina u pokušaju iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu navedenih zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 43, 46, 52, 53, 54, 71, 73, 76. i 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 01.11.2018. godine, pa do 01.12.2018.godine.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne ili u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi, a trajaće dok se ne otklone razlozi zbog kojih je mjera izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere uračunava se u kaznu zatvora.

Na osnovu odredbe člana 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim licem u trajanju od 2 (dvije) godine, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeno na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od dana 13.09.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima S.V. i A.B. zbog krivičnog djela teško ubistvo  iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za  suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.09.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi S.V. i A.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28,32, 37 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom S.V. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne godine) i 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, a optuženom A.B. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina,
za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402 stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srspke utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima S.V. i B.A. se u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.10.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 399. stav 7. i člana 62. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženim S.V. i A.B se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni  su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

Strana 10 od 107

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>