RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.03.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom M.O. u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, a koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 02.04.2019. godine i to do 09,30 časova, a zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo bludne radnje iz člana 171. istog zakona.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.03.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi Ž.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. istog zakona i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, u skladu sa odredbama članova 22, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53 i 54. Krivičnog zakonina Republike Srpske i člana 246. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske za krivično djelo iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stv 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na novčanu kaznu u iznosu od 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana po prvosnažnosti presude. Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelimično u određenom roku, Sud će narediti njeno prinudno izvršenje. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i člana 361. stav 5. istog zakona,optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: pištolj marke „Astra“ model 4000, kalibra 7,65 mm i 21 komad municije kalibra 7,65 mm.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi I.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu članova 55, 56. i 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 20.02.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.E, Ž.E. i S.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2 i 1. istog zakona, a D.E. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor osumnjičenim po ovom rješenju može trajati do 18.03.2019. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je Sud na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz odredbe člana 42,43, 46, 62 i 63. istog zakona izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu odredbe člana 44. stav 2. i 49. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je kao sporedna kazna izrečena i novčana kazna u iznosu od 1.500,00 (hiljaduipestotina konvertibilnih maraka) koju kaznu je dužan platiti u roku od jednog mjeseca od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko u navedenom roku ne plati kaznu Sud će narediti prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ukoliko novčana kazna ne bude naplaćena putem prinudnog izvršenja u roku od jedne godine Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svakih započetih 50 konvertibilnih maraka zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 319. stav 5. u vezi sa članom 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 50 eura ili u protivrijednost 97,50 KM (devedesetsedam konvertibilnih maraka i pedeset pfeninga), pribavljena izvršenjem krivičnog djela i koji novčani iznos optuženi ima vratiti oštećenom.

Strana 10 od 91

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>