RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 15.05.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom R.T. zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 15.05.2019. godine kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.05.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi R.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, na osnovu navedene zakonske odredbe i uz primjenu člana 32. i 33. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, a za počinjeno krivično djelo oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, na osnovu navedene zakonske odredbe, uz primjenu člana 32. i 33. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam) mjeseci, pa je primjenom odredba člana 56. stav 2. tačka 3. Krivičnog zakonika epublike Srpske optuženom R.T. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 12.12.2018. godine, pa nadalje.

Istom presudom je na osnovu člana 83. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom R.T. izričena mjera bezbjednosti oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 100,00 KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.05.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi D.J. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 42 a istog zakona, izvršenog dana 28.12.2011. godine i dana 22.10.2013. godine, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 38. stav 2, 39. stav 1. tačka 4, člana 35. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 6.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude, te na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 25,00 KM, te paušal suda u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 500,00 KM i 200,00 Eura, a koja je pribavljenja izvršenjem krivičnog djela.

Istom presudom optuženi se na osnovu odredbe člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je dana 06.06.2005. godine, dana 28.11.2012. godine, dana 22.09.2015. godine i dana 25.10.2016. godine počinio produženo krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. u vezi sa članom 42 a Krivičnog zakona

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.05.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.G. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 10.06.2019. godine do 15,15 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.04.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom E.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03,35 časova 23.05.2019. godine.

Strana 10 od 96

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>