RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Produžen pritvor osumnjičenom Ćajić Dejanu

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci je dana 08.06.2010. godine donijelo rješenje broj 11 0 K 003782 10 Kv , kojim je prema osumnjičenom Ćajić Dejanu produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 4 u vezi sa članom 20 Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je produžen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 10.08.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenoj Mitrašinović Dejani

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 04.06.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003778 10 Kpp2, kojim je prema osumnjičenoj Mitrašinović Dejani određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo razbojništva u pomaganju iz člana 233 stav 2 u vezi sa članom 25 Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičene bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.
Navedenoj osumnjičenoj, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 03.07.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenima Puzić Draganu, Šikman Bojanu i Drljača Nemanji

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 03.06.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003778 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenima Puzić Draganu, Šikman Bojanu i Drljača Nemanji određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni Puzić Dragan i Šikman Bojan počinili krivično djelo razbojništva iz člana 233 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske i produženo krivično djelo oduzimanja motornog vozila iz člana 237 stav 1 Krivičnog zakona RS, a osumnjičeni Drljača Nemanja počinio krivično djelo razbojništva u pomaganju iz člana 233 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske i produženo krivično djelo oduzimanja motornog vozila iz člana 237 stav 1 Krivičnog zakona RS. Pritvor je određen iz pritvorskih razloga iz člana 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenih bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenim osumnjičenim, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 01.07.2010. godine.

Izrečena presuda optuženom Grabež Đorđu

Dana 27.05.2010. godine Okružni sud u Banjaluci donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 002768 10 K protiv optuženog Grabež Đorđa, sin Đure, iz Ribnika, zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, kojom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu odredbe člana 59 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti koja će se provoditi uz izdržavanje kazne zatvora.

Nakon izricanja presude vijeće je donijelo rješenje kojim se prema optuženom Grabež Đorđu produžava pritvor iz razloga propisanih odredbom člana 197 stav 1 tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku, a koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude. 

Određen pritvor osumnjičenoj Mihajlović Dušanki

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 26.05.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 003644 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenoj Mihajlović Dušanki određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičene bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenoj osumnjičenoj, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 24.06.2010. godine.

Strana 92 od 98

<< Početak < Prethodna 91 92 93 94 95 96 97 98 Sledeća > Kraj >>