RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Produžen pritvor osumnjičenima Jošilo Jovanu i Kostić Dejanu

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci je dana 24.05.2010. godine donijelo rješenje broj 11 0 K 003064 10 Kv 2, kojim je prema osumnjičenima Jošilo Jovanu i Kostić Dejanu produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni Jošilo Jovan počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 4 Krivičnog zakona Republike Srpske, a osumnjičeni Kostić Dejan zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 149 stav 1 tačka 4 u vezi sa članom 20 istog zakona. Pritvor je produžen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197 stav 1 tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, te radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenih bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenim osumnjičenim, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 25.07.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenom Stojić Mirku

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala je dana 21.05.2010. godine donio rješenje broj 011 0 K 003561 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenom Stojić Mirku određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347 stav 4 u vezi sa stavom 3 Krivičnog zakona Republike Srpske, primanje mita iz člana 351 stav 1 i 2 i nesavjestan rad u službi iz člana 354 stav 1 i stav 2 u vezi sa stavom 1 istog zakona. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka a) i b) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 20.06.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenom Zdravku Milakoviću

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci je dana 19.05.2010. godine donio rješenje broj 011 0 K 0034774 10 Kpp, kojim je prema osumnjičenom Zdravku Milaković određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala iz člana 399 stav 1 istog zakona. Pritvor je određen zbog pritvorskih osnova iz člana 197 stav 1 tačka g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno radi toga što je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina i teža kazna, koje je osobito teško s obzirom na način izvršenja i posljedice, tako da bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Navedenom osumnjičenom, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 17.06.2010. godine do 18,30 časova.

Donešena rješenja o određivanju pritvora

DONEŠENA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU PRITVORA PREMA OSUMNJIČENIMA ĆULUM SLAVIŠI, ŠAKIĆ SINIŠI I BABIĆ ALEKSANDRU I NAREDBE ZA IZDAVANJE POTJERNICA

Okružni sud u Banjaluci, po sudiji za prethodni postupak Olgi Malešević, postupajući po prijedlogu za određivanje pritvora i izdavanje naredbe o raspisivanju potjernice Okružnog tužilaštva Banjaluka broj T13 1 KT 0001664 10 od 14.05.2010. godine, dana 14.05.2010. godine donio je rješenje kojim je prema osumnjičenom Ćulum Slaviši zv. „Ćuli“ sin Milana i majke Slavice rođ. Smoljić, rođ. 27.12.1984. godine u Jajcu, sa prebivalištem u Banjaluci, Dragočaj bb, Srbin, državljanin RS/BiH, neoženjen, po zanimanje autolimar, nezaposlen, otac jednog djeteta, osuđivan, nalazi se u bjekstvu, odredio pritvor na osnovu člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku – prečišćen tekstu u trajanju najduže jedan mjesec dana, koji pritvor se ima računati počev od dana lišenja slobode osumnjičenog, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 149. stav 1. tačka 4) u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Opširnije...

Pristup sudskim predmetima putem Interneta

U našem sudu je implementiran web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

Opširnije...

Strana 93 od 98

<< Početak < Prethodna 91 92 93 94 95 96 97 98 Sledeća > Kraj >>