RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.02.2020. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom G.J. u trajanju od mjesec dana, koji se ima računati od časa lišenja slobode tj. 07.02.2020. godine od 11,40 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje iz člana 165. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Pritvor se određuje zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 09.02.2020. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. u trajanju od mjesec dana, koji se ima računati od časa lišenja slobode tj. 06.02.2020. godine od 19 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Održano pretpretresno ročište

Danas, 06.02.2020. godine u ovom sudu je održano pretpretresno ročište u krivičnom predmetu broj 11 0 K 024603 20 K, protiv optuženih B.Đ, E.B i R.G. zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Predsjednik vijeća je shodno članu  249. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 53/12, 91/17 i 66/18) zakazao ovo ročište kako bi se na istom sa tužiocem, optuženim i njihovim braniocima razmotrila sva pitanja relevantna za predstojeći glavni pretres. U skladu sa zakonom, koji ne propisuje javnost ovog ročišta, isto je održano u prisustvu stranaka i branilaca.

Glavni pretres u ovom predmetu je zakazan za 24.02.2020. godine u 09.00 časova i započeće čitanjem optužnice u skladu sa odredbom člana  275. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Glavni pretres je javan i mogu mu prisustvovati punoljetna lica, u skladu sa članom 250. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog S.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva za izricanje mjere zabrane sastajanja sa određenim licem kao alternativne mjere za produženje pritvora, te se pritvor po posebnom pritvorskom razlogu iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po kojem je osumnjičenom bio određen pritvor rješenjem ovog suda broj 11 0 K 025912 19 Kpp 2 od 29.12.2019. godine, ukida i osumnjičeni ima odmah pustiti na slobodu.
Osumnjičenom je određena mjera zabrane sastajanja i komuniciranja sa malodobnim oštećenim licem, na udaljenosti od 150 metara.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni S.B. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 24.01.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela otmica iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu iste zakonske odredbe, te odredaba člana 53. stav 1, člana 54. stav 1. tačka 3) istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 07.11.2018. godine pa dok isti bude trajao.
O daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Strana 2 od 109

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>