RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Uvjerenja i prijem pošte

Uvjerenja

 

Okružni sud Banjaluka izdaje strankama uvjerenje kojim se dokazuje da li je protiv određenog upravnog akta pokrenut upravni spor, tužbom pred  Okružnim sudom u Banjaluci.
Taksa za izdavanje uvjerenja plaća se u iznosu od 15 KM, osim za lica koja su oslobođena plaćanja taksi u skladu sa Zakonom o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18)

 

  

Prijem pošte

            Prijem pošte u Okružnom sudu u Banja Luci vrši se svakog radnog dana od 800 do 1600 časova. Prijem pošte vrši se u kancelariji za prijem i otpremu pošte (soba broj 7), koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.

             Primjedbe na rad suda, sudija i radnika suda, kao i svoje sugestije, građani mogu dostavljati sudu neposredno putem posebne kutije za primjedbe i sugestije građana, koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.