RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Informativne brošure

   
- Vodič za svjedoke u krivičnom postupku  
   
   
1. Priznavanje stranih sudskih i arbitražnih odluka vanjska dio unutrašnji dio
2. Mi cijenimo Vaše mišljenje vanjska dio unutrašnji dio
3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. vanjska dio unutrašnji dio
4. Ovjera isprava vanjska dio unutrašnji dio
5. Nadovjera isprava za upotrebu u inostranstvu vanjska dio unutrašnji dio
6. Reforma zemljišnih knjiga vanjska dio unutrašnji dio
7. Sudski testament vanjska dio unutrašnji dio
8. Upis nekretnina u zemljišno knjižnu službu vanjska dio unutrašnji dio
9. Uređenje međa vanjska dio unutrašnji dio
10. Zaostavština vanjska dio unutrašnji dio
11. Šta je svjedok? publikacija-1
12. Šta moram znati kad sam svjedok? publikacija-2
13. Moje dijete svjedok publikacija-3
   
- OESC-Upoznajte se sa Vašim pravima - Letak  
- OSCE prijedlog za imovinsko pravni zahtjev