RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Upravno odjeljenje

Filtriranje naslova      Prikaži #  
# Naslov članka
1 Zakon o slobodi pristupa informacijama
2 Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima
3 Pretvaranje prava na zemljištu u društvenoj odnosno državnoj državnoj sredini u pravo svojine
4 Odluka o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala
5 Ispravka rješenja o imenovanju vještaka
6 USPOSTAVA RANIJEG VLASNIČKO PRAVNOG ODNOSA
7 ZAHTJEV ZA ZAŠTITU SLOBODA I PRAVA ZAJEMČENIH USTAVOM
8 ZAHTJEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA
9 VRŠENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA EKSPROPRIJACIJU
10 USKLAĐIVANJE POSLOVANJA, ORGANIZACIJE I AKATA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA
11 STRANKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA VLASNIČKO PRAVNOG ODNOSA
12 STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA
13 STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA
14 RJEŠENJE O ISTOJ STVARI
15 PRODUŽENJE VAŽNOSTI URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
16 PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE DIPLOME
17 PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU
18 PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU
19 PRAVO NA NAKNADU ODLIKOVANIM BORCIMA
20 PRAVNO RELEVANTNI DOKAZI
21 PRAVNO DEJSTVO ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
22 POSLJEDICE OTVARANJA LIKVIDACIONOG POSTUPKA
23 PORODIČNA INVALIDNINA
24 POJAM STRANKE
25 OGLAŠAVANJE RJEŠENJA NIŠTAVIM
26 ODOBRAVANJE NASTAVKA BOLNIČKOG LIJEČENJA
27 OBAVEZNO LIČNO DOSTAVLJANJE
28 NIŠTAVOST UPRAVNOG AKTA
29 NEMOGUĆNOST REIZVRŠENJA (Član 271 Zakona o opštem upravnom postupku)
30 NAKNADA PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD
31 LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE ŽALBE (u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti)
32 LEGALIZACIJA OBJEKATA
33 IZMJENA PRVOSTEPENOG RJEŠENJA NA ŠTETU ŽALIOCA ( ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS)
34 IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA ZASTUPANJE STRANAKA PRED SUDOVIMA
35 ZAŠTITA SLOBODA I PRAVA ZAJEMČENIH USTAVOM REPUBLIKE SRPSKE, POVRIJEĐENIH RADNJOM SLUŽBENOG LICA
36 ĆUTANJE ADMINISTRACIJE
37 AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT SREDSTAVA UPLAĆENIH NA IME POREZA NA PROMET