RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Opšti pravni akti suda

Opšti pravni akti suda

1. Kodeks ponašanja radnika
2. Odluka o odsustvu s posla sudija i radnika
3. Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke
4. Pravilnik o načinu objavljivanja odluka na web stranici
5. Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih
6. Pravilnik o internim kontrolnim postupcima
7. Pravilnik o internoj kontroli
8. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine
9. Pravilnik o načinu korištenja službenih telefona
10. Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža
11. Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika suda
12. Pravilnik o osnovnim sredstvima
13. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
14. Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama
15. Pravilnik o procedurama nabavke
16. Pravilnik o prijemu i prethodnoj provjeri radnih i drugih sposobnosti daktilografa
17. Pravilnik o upotrebi kopir aparata i uvida u sudske spise
18. Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja
19. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih motornih vozila
20. Pravilnik o zaštiti od požara
21. Pravilnik o rasporedu radnog vremena, načinu ulaska-izlaska zaposlenih i kućni red
22. Uputstvo za rad Odjela za podršku svjedocima
24. Uputsvo o izradi i čuvanju audio i video snimaka sačinjenih u toku sudskog postupka
25. Odluka kojom se stavljaju vam snage i primjene normativni akti
26. Spisak pravilnika koji su stavljeni van snage od 09.12.2015. god.
27. Pravilnika o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj otganizaciji i sistematizaciji 0d 24.03.2016. god.

28. Poslovnik o radu Krivično-prekršajnog odjeljenja

29. Pravilnik o organizaciji i načinu rada Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci
30. Poslovnik o radu Građanskog odjeljenja
31. Poslovnik o radu Upravnog odjeljenja