Objavljena presuda - Šaraba Nikola

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, u vijeću sastavljenom od sudija Olge Malešević kao predsjednika vijeća i sudija Forca Srđana i Brelak Mihajla, kao članova vijeća, u krivičnom predmetu koji se vodi u ovom sudu pod brojem  011-0-K-09-000 001-p je dana 31.12.2009.godine objavio presudu po otpužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala-Specijalno tužilaštvo, broj KT-ST-23/08 od 18.02.2009. godine,  protiv optuženog Šaraba Nikole zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a) stav 3 Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 stav 2, u vezi sa stavom 1 KZ RS i krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 402 stav 1 KZ RS, protiv optuženih Šaraba Riste, Savović Dragana, Šišković Jova, Dodig Nedeljka, Mastilović Igora, Špirto Vasilija, Šekarić Koste, Ćećez Nemanje, Rađen Predraga i Krnjeušić Nikole zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a) stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ RS i protiv optuženog Jelačić Save zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a) stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 stav 2, u vezi sa stavom 1 KZ RS i krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 402 stav 1 KZ RS,  

 

 

Pa je sud optuženog Šaraba Nikolu na osnovu navedenih zakonskih odredbi i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. Krivičnog zakona Repblike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

 

Kako je optuženi Šaraba Nikola presudom Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 K 017954 08 K od 01.07.2008.godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, to je sud imajući u vidu odredbu člana 43. stav 1. Krivičnog zakona Repblike Srpske izrečenu kaznu uzeo kao već utvrđenu, pa primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. istog zakona, optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 6 (šest) mjeseci

 

 

Optužene Savović Dragana, Šaraba Ristu, Šišković Jovu, Dodig Nedeljka, Mastilović Igora, Špirto Vasilija, Šekarić Kostu,Ćećez Nemanja, Rađen Predraga i Krnjeušić Nikolu, na osnovu navedenih zakonskih odredbi i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. Krivičnog zakona Repblike Srpske osudio i to: optuženog Savović Dragana na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, optuženog Šaraba Ristu na kaznu zatvora u tajanju od 9 (devet) godina. optuženog Šišković Jovu  na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, optuženog Dodig Nedeljka na kaznu zatvora u tajanju od 6 (šest) godina, optuženog Mastilović Igora na kaznu zatvora u tajanju od 9 (devet) godina, optuženog Špirto Vasilija na kaznu zatvora u tajanju od 6 (šest) godina. optuženog Šekarić Kostu na kaznu zatvora u tajanju od 5 (pet) godina, optuženog Ćećez Nemanju na kaznu zatvora u tajanju od 6 (šest) godina, optuženog Rađen Predraga na kaznu zatvora u tajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženog Krnjeušić Nikolu na kaznu zatvora u tajanju od 6 (šest) godina, optuženog Jelačić Savu, na osnovu navedenih zakonskih odredbi i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. Krivičnog zakona Repblike Srpske osudio na kaznu zatvora u tajanju od 9 (devet) godina.

 

Na osnovu člana 44 stav 1 KZ RS optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to: optuženima Šaraba Nikoli i Šaraba Risti, počev od 27.08.2008. godine pa nadalje, optuženom Mastilović Igoru počev od 09.10.2008. godine pa nadalje, optuženom Jelačić Savi počev od 15.09.2008. godine pa nadalje, optuženom Savović Draganu, Šišković Jovi i Dodig Nedeljku počev od 27.08.2008.godine do 31.12.2009.godine, optuženom Špirto Vasiliju počev od 09.10.2008. do 31.12.2009.godine i optuženom Šekarić Kosti počev od 27.08.2008. do 27.09.2008. godine, kao i vrijeme provedeno u pritvoru koji je optuženima Šaraba Nikoli, Šaraba Risti, Mastilović Igoru i Jelačić Savi određen rješenjem ovog suda 011-0-K-09-000 001-p od 31.12.2009. godine pa nadalje.

 

Na osnovu člana 62 stav 1 i 2 KZ RS i člana 224 stav 5 istog zakona od optuženog Savović Dragana je oduzeta opojna droga kokain u količini od 243,749 gr i 1,1197 gr, odnosno ukupno 244,8687 grama, te je od lica Jelić Milorada takođe oduzeta opojna droga kokain u količini od 309,715 grama.

 

Na osnovu člana 99. stav 1.  i 3. ZKP-a-prečišćen tekst, a u vezi sa članom 96. stav 2. tačka a), e) i ž) i stav 3,  optuženi Šaraba Nikola, Šaraba Risto, Šišković Jovo, Dodig Nedeljko, Jelačić Savo, Mastilović Igor, Špirto Vasilije Šekarić Kosto, Ćećez Nemanja, Rađen Predrag i Krnjeušić Nikola su obavezani da solidarno naknade troškove krivičnog postupka u iznosu od 3.507,44 KM, optuženi Šaraba Nikola je obavezan na ime troškova postupka naknadi iznos od 2.076,27 KM, optuženi Mastilović Igor da naknadi troškove postupka u iznosu od 145,60 KM, optuženi Šaraba Nikola i Jelačić Savo su obavezani solidarno da naknade troškove krivičnog postupka u iznosu od 669,20 KM, te su navedeni optuženi obavezani da na ime troškova sudskog paušala plate iznos od po 500,00 KM. Optuženi Jelačić Savo, Mastilović Igor, Ćećez Nemanja, Rađen Predrag i Krnjeušić Nikola su obavezani da naknade i troškove koji obuhvataju nagrade i nužne izdatke branilaca po službenoj dužnosti, a čiju visinu će sud utvrditi posebnim rješenjem.

 

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP-prečišćen tekst optuženi Savović Dragan je oslobođen od obaveze naknade troškova krivičnog postupka, tako da troškovi u odnosu na ovog optuženog padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Odlučujući o prijedlogu Specijalnog tužilaštva za produženje pritvora optuženima nakon vijećanja i glasanja vijeće je donijelo rješenje kojim je podužen pritvor optuženima Šaraba Nikoli, Šaraba Risti, Jelačić Savi i Mastilović Igoru, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, a ukinut je pritvor optuženima Savović Draganu, Šišković Jovi, Dodig Nedeljku i Špirto Vasiliju,  tako da su optuženi imaju odmah pušteni na slobodu.