KRIVIČNO DJELO POSLOVNE PREVARE

Iz člana 265. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

 

Inkriminacijom iz člana 265. Krivičnog zakona Republike Srpske, sankcionisana su prevarna postupanja učesnika privredne djelatnosti pri sklapanju i izvršavanju ugovora ili posla. Ovo krivično djelo može se izvršiti samo sa izričitom prevarnom namjerom (dolus directus), koja mora postojati u vrijeme izvršenja krivičnog djela, što predstavlja bitno, subjektivno obilježje tog djela.

 

 

Iz obrazloženja

 

„Radnja izvršenja ovog krivičnog djela je dovođenje nekoga u zabludu ili održavanje nekoga u zabludi, stvaranjem pogrešne predstave o postojanju ili nepostojanju nekih činjenica, odnosno održavanjem takve predstave. Nije sporno da je optuženi u kritičnom periodu bio direktor i vlasnik preduzeća " I..." i da je u istom periodu navedeno preduzeće stupilo u poslovne odnose sa preduzećem "R..." sa kojim je dogovorena kupovina sjemenskog kukuruza, niti je sporno da je to preduzeće preuzelo taj kukuruz, koji nije plaćen do završetka sjetve, te da je preduzeće " I..." u tom periodu zaključilo i ugovor o kupoprodaji namještaja sa preduzećem "K...", uz dogovor da će se isporučeni namještaj platiti kroz kompenzaciju, te da je taj namještaj i preuzet od preduzeća "K...". No, ovaj sud nalazi da optužba saslušanjem svjedoka V.G., i M. R, predstavnika oštećenih preduzeća "R...“ i "K...“, kao ni materijalnim dokazima u spisu, nije dokazala da je optuženi sa izričitom prevarnom namjerom koja je postojala u vrijeme sklapanja spornih poslova obmanuo, odnosno doveo u zabludu ovlašćene predstavnike oštećenih preduzeća, ni lično, ni preko komercijaliste Z.T, prikazivanjem da će preuzete obaveze biti ispunjene u dogovorenim rokovima, ili prikrivanjem da obaveze neće biti ili da neće moći biti ispunjene u tim rokovima, s ciljem da se isti navedu na određeno činjenje – sklapanje posla, koji inače ne bi sklopili. Kako u konkretnom slučaju ni jednim dokazom na pouzdan način nije utvrđeno da je optuženi obmanuo predstavnike preduzeća sa kojima su sklopljeni sporni poslovi, niti je utvrđeno da je isti postupao sa prevarnom namjerom prilikom zaključenja tih poslova, to je isti na osnovu člana 290. tačka v) Zakona o krivičnom postupku oslobođen od optužbe…“

 

(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 011-0-Kž-K-08-000 006 od 24.6.2008. godine)