NADLEŽNOST POSEBNOG ODJELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA OKRUŽNOG SUDA U BANJALUCI

Član 28. stav 2. Zakona o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

 

 

Kada Glavni specijalni tužilac donese odluku o preuzimanju predmeta od Okružnog tužilaštva, time se zasniva nadležnost Posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala Okružnog suda u Banjaluci, shodno odredbi člana 28. stav 2. Zakona o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

 

 

Iz obrazloženja

 

„Neosnovani su prethodni prigovori, kojima se osporava nadležnost Posebnog odjeljenja ovog suda i Specijalnog tužilaštva za postupanje u ovom predmetu. Naime, uvidom u navedene spise i priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da je u konkretnom slučaju, u postupku preuzimanja krivičnog predmeta broj KT-7/02 protiv NN lica od Okružnog tužilaštva B., Specijalno tužilaštvo u svemu postupilo u skladu sa odredbama članova 3. tačka v); 12. stav 1; 13. stav 4. i 14. stav 1. Zakona o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.111/07 - Prečišćen tekst - u daljem tekstu: Zakon). Članom 3. tačka v) navedenog Zakona propisano je da se isti primjenjuje u cilju otkrivanja i krivičnog gonjenja i za krivična djela predviđena krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske (u daljem tekstu: RS), kod kojih je kao najmanja zaprijećena kazna zatvora u trajanju od pet godina, a kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivično gonjenje od posebnog značaja za RS, te krivičnih djela povezanih s takvim djelima ili učiniocima takvih djela. Članom 12. navedenog Zakona, propisano je da, ukoliko postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 3. istog Zakona, Glavni specijalni tužilac donosi odluku o postupanju u tom slučaju, po prethodno pribavljenom mišljenju Kolegijuma Specijalnog tužilaštva.

U svakom slučaju, kako je Specijalno tužilaštvo donijelo naredbu broj A-37/08, dana 04.02.2008.godine - da se od Okružnog tužilaštva B. preuzme krivični predmet broj KT-7/02, protiv NN lica, zbog krivičnog djela teškog ubistva, protiv koje naredbe je, prema pouci u istoj, Glavni okružni tužilac u B. mogao izjaviti žalbu u roku od 3 dana Glavnom Republičkom tužiocu RS, a koju nije uložio, što je sve utvrđeno uvidom u pomenutu naredbu, time je zasnovana nadležnost Posebnog odjeljenja ovog suda, shodno odredbi člana 28. stav 2. istog Zakona, jer je istom propisano da je Posebno odjeljenje nadležno na čitavoj teritoriji RS za postupanje u slučajevima predviđenim članom 3. Zakona, bez obzira na propisanu kaznu za pojedino krivično djelo, odnosno u svim slučajevima kada je od Glavnog specijalnog tužioca donesena odluka o preuzimanju predmeta). Time se ukazuju neosnovanim svi prethodni prigovori kojima se osporava nadležnost ovog suda za postupanje u ovom predmetu, a koja se ne može dovesti u pitanje ni prigovorima da odbrana ne nalazi „ni jedan razlog, niti razumno obrazloženje zbog čega bi krivično gonjenje za predmetno ubistvo bilo od posebnog značaja za RS...“ jer je za nadležnost Specijalnog tužilaštva dovoljno da isto nalazi postojanje takvog značaja...“

 

(Rješenje Posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 011-0-Kps-08-000 003-p od 15.7.2008. godine)