UVIĐAJ I VJEŠTAČENJE

Član 221. Zakona o krivičnom postupku

 

 

"Po pravilu, vještačenje određuje tužilac ili sud, shodno članu 160. Zakona o krivičnom postupku, a izuzetno, i ovlašteno službeno lice može, nakon obavještavanja tužioca izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja, osim obdukcije i ekshumacije leša".

 

 

Iz obrazloženja

 

Naime, tačna je činjenica da oduzeti predmeti od M.N. nisu dostavljeni sudiji za prethodni postupak, već su isti dostavljeni na vještačenje u KTC B.L. uz zahtjev ovlaštenih službenih lica da se izvrši vještačenje. Međutim, ovlaštena službena lica su postupili u skladu sa članom 221. Zakona o krivičnom postuku, obzirom da ova odredba daje mogućnost ovlaštenim službenim licima da mogu izuzetno, nakon obavještavanja tužioca, izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja. Ovlaštena službena lica su izvršili uviđaj, obavijestili o tome kako tužioca, tako i sudiju za prethodni postupak i od njih su dobili saglasnost, pa obzirom da je postojala opasnost od odlaganja, jer nije bilo adekvatnog prostora da se čuva oduzeta biljna materija, isti su zatražili i vještačenje, koje je i izvršeno od strane KTC B.L. Da se zaista radilo o hitnosti, ukazuje i činjenica da su ovlaštena službena lica zahtjev za vještačenje KTC-u dostavili odmah sledećeg dana  odnosno dana 1.9.2006.g.

 

(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 011 0 K 06 000 075 od 20.3.2007.g.)