ZAHTJEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE

Član 35. Zakona o prekršajima

 

Okrivljeni je bio dužan prije stavljanja svog potpisa da pročita prekršajni nalog, kako ne bi bio doveden u zabludu oko sadržaja onogo što potpisuje. Iako se u praksi dešava da radnici policije podnose prekršajni nalog okrivljenima na potpis bez prethodnog poučavanja o sadržaju onoga što potpisuju, kao i posljedicama koje iz toga proizlaze, a koje se ogledaju u odricanju od prava da zahtjeva sudsko odlučivanje, što je praksa koja je neprihvatljiva sa stanovišta ovog suda, važeći zakon o prekršajima ne dozvoljava naknadno osporavanje potpisa stavljenog u dijelu naloga kojim se prihvata odgovornost za učinjeni prekršaj i odriče od prava zahtijevati sudsko odlučivanje. To eksplicitno proizlazi iz člana 35. Zakona o prekršajima, tako da je svako kasnije osporavanje potpisa irelevatno, bez obzira na razloge.

 

 

Član 35. Zakona o prekršajima propisuje da svako ko prihvati odgovornost na navedeni način, ne može kasnije odbijati odgovornost ili se žaliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili troškova.

Okrivljeni u žalbi navodi da ga ovlašteno službeno lice nije poučilo o eventualnim posljedicama prihvatanja odgovornosti za prekršaj, kao i sankcijama koje su mu nalogom određene. Međutim, okrivljeni je bio dužan prije stavljanja svog potpisa da pročita prekršajni nalog, kako ne bi bio doveden u zabludu oko sadržaja onogo šta propisuje. Iako se u praksi dešava da radnici policije podnose prekršajni nalog okrivljenima na potpis bez prethodnog poučavanja o sadržaju onoga što potpisuju, kao i posljedicama koje iz toga proizlaze, a koje se ogledaju u odricanju od prava da zahtjeva sudsko odlučivanje, što je praksa koja je neprihvatljiva sa stanovišta ovog suda, važeći zakon o prekršajima ne dozvoljava naknadno osporavanje potpisa stavljenog u dijelu naloga kojim se prihvata odgovornost za učinjeni prekršaj i odriče od prava zahtijevati sudsko odlučivanje. To eksplicitno proizlazi iz člana 35. Zakona o prekršajima, tako da je svako kasnije osporavanje potpisa irelevatno, bez obzira na razloge. Stoga, kao jedini instrument zaštite okrivljenih od ovakvih postupanja ovlaštenih organa i dalje ostaje njihova građansko-pravna dužnost da pažljivo prije svakog potpisa pročitaju sadržaj onoga što potpisuju, kao i eventualne posljedice koje potpis za sobom povlači, kako ne bi bili dovedeni u zabludu, što je navodno slučaj za okrivljenim.

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: Pžp-64/09 od 05.02.2008. godine)