SUDSKO ODLUČIVANJE O PREKRŠAJNOM NALOGU

Član 37 stav 1 tačka a) i b) Zakona o prekršajima Republike Srpske

 

 Ako okrivljeni ne potpiše predmetni prekršajni nalog u dijelu kojim ne priznaje odgovornost za prekršaj opisan u tom prekršajnom nalogu i kojim zahtijeva sudsko odlučivanje, sud će rješenjem odbaciti zahtjev za sudsko odlučivanje.

 

Iz obrazloženja:

 

 Prvostepenim rješenjem odbačen je zahtjev za sudsko odlučivanje okrivljenog A.D. po prekršajnom nalogu XY od 28.05.2009.godine Republičke uprave za inspekcijske poslove Banja Luka, radi prekršaja iz odredbe člana 54 Zakona o zaštiti na radu, jer okrivljeni nije potpisao predmetni prekršajni nalog u dijelu kojim isti ne priznaje odgovornost za prekršaj opisan u tom prekršajnom nalogu i kojim zahtijeva sudsko odlučivanje po istom.

 Prema odredbi člana 37 stav 1 tačka a) i b) Zakona o prekršajima Republike Srpske okrivljeni koji je primio prekršajni nalog može tražiti sudsko odlučivanje o predmetu pod uslovom da se potpisao na odgovarajućem mjestu na kopiji prekršajnog naloga i dostavio je sudu prije isteka roka odredjenog u prekršajnom nalogu i da se u odredjeno vrijeme koje je označeno u prekršajnom nalogu pojavi pred sudom kada je odredjeno održavanje usmenog pretresa ili po pozivu suda ukoliko datum održavanja usmenog pretresa nije bio odredjen u prekršajnom nalogu. Ti uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni, pa ukoliko nije ispunjen ni jedan od navedenih uslova kao u konkretnom slučaju, od strane okrivljenog nije potpisan predmetni prekršajni nalog u dijelu kojim isti ne priznaje odgovornost za prekršaj opisan u tom prekršajnom nalogu i koji zahtijeva sudsko odlučivanje po istom, to po ocjeni ovog suda i pored činjenice da je okrivljeni prvostepenom sudu dostavio zahtjev za sudsko odlučivanje, proizilazi da okrivljeni gubi pravo na sudsku zaštitu pred sudom kako je to pravilno odlučio i prvostepeni sud u pobijanom rješenju.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Pžp-09-000 925 od 16.10.2009.godine).