PROPUŠTANJE POJAVLJIVANJA OKRIVLJENOG

Član 44. Zakona o prekršajima – propuštanje pojavljivanja okrivljenog

 

Nije dovoljno da okrivljeni samo obavijesti sud o svojoj nemogućnosti dolaska,već mora priložiti odgovarajuće dokaze u tu svrhu i sud mora prihvatiti te razloge kao opravdavajuće.

 

Iz obrazloženja:

Na usmeni pretres održan 05.08.2008. godine, okrivljeni se nije odazvao iako je uredno obaviješten, što se vidi iz povratnice koja je primljena 12.08.2008.godine, te je sud odluku zasnovao na dokazu ovlaštenog organa i oglasio ga odgovornim zbog propuštanja. Dopis koji je DOO „ Nikola“ Nova Topola dostavio sudu, a gdje su kao razlog izostanka navedene poslovne obaveze okrivljenog koji je zaposlen u tom privrednom društvu, ne predstavljaju dovoljan osnov da bi se izostanak okrivljenog opravdao. Nije dovoljno da okrivljeni samo obavijesti sud o svojoj nemogućnosti dolaska,već mora priložiti odgovarajuće dokaze u tu svrhu i sud mora prihvatiti te razloge kao opravdavajuće. Kako to nije slučaj u ovom predmetu, to su navodi žalbe u ovom dijelu neosnovani.

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: Pžp-964/08 od 18.11.2008. godine)