Božana Vulić

Rođena je 19.05.1962. godine u Banjaluci. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, gdje je 1995. godine položila i pravosudni ispit.

 

Do izbora za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci, decembra 1998. godine je radila u privredi. Dužnost sudije na građanskom odjeljenju u Osnovnom sudu u Banjaluci je obavljala do 07.03.2004. godine, od kada, do 01.12.2006. godine je ponovo radila u privredi.

 

01.12.2006. godine je imenovana za dodatnog sudiju u Okružnom sudu u Banjaluci i tada je raspoređena na građanski referat, a od 01.09.2009. godine obavlja dužnost sudije za prethodni postupak i sudije u prvostepenom krivičnom postupku u krivičnom i Posebnom odjeljenju za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala u okviru Okružnog suda u Banjaluci.