Olga Pantić

Olga Pantić rođena je 03.05.1961. godine u Ilijašu.

Završila je Gimnaziju u Ilijašu 1980. godine, diplomirala 1984. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a pravosudni ispit je položila 10.05.1995. godine. Majka je dvoje djece.

Od 1987-1992. godine radila je kao rukovodilac opšte, pravne i kadrovske službe u preduzeću u Ilijašu, a nakon polaganja pravosudnog ispita radila je kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Zvorniku. Za sudiju istog suda izabrana je 25.12.1995. godine, koje poslove je obavljala do avgusta 2000. godine, kada je izabrana za Sekretara Skupštine opštine Zvornik.

10.03.2004. godine izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Živinicama (Tuzlanski kanton, FBiH), te je 01.10.2007. godine izabrana za sudiju Okružnog suda u Banjaluci.