Srđan Forca

Mr Srđan Forca, rođen je 17.05.1961.godine u Brezičanima, Opština Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1986.godine, pravosudni ispit položio 1989.godine pred Komisijom Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu u Sarajevu, 09.10.2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odbranio je magistarsku tezu pod nazivom „Pritvor u krivičnom postupku Republike Srpske“ i time stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Sudijsku karijeru je počeo kao pripravnik i stručni saradnik u Opštinskom sudu Zenica 1987.godine (period od 01.03.1987 - 22.06.1992.godine).

Od novembra 1992. godine do marta 2000. godine obavljao je dužnost sudije prvostepenog Vojnog suda u Banjoj Luci.

Od 1. marta 2000. godine obavlja dužnost sudije Okružnog suda u Banjoj Luci u Krivično-prekršajnom odjeljenju, i Posebnom odjeljenju za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala.


Ostale dužnosti i članstva tokom karijere:
- član Udruženja sudija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
- član Komisije za polaganje pravosudnog ispita u Republici Srpskoj

- saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu u Banjaluci iz predmeta krivično-procesno pravo