Svetlana Marić

Svetlana Marić rođena je 04.02.1957.godine u Mrkonjić Gradu. Udata, majka dvoje djece. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Mrkonjić Gradu, a Pravni fakultet u Banjaluci 1982. godine. Pravosudni ispit je položila 1991.godine u Beogradu.

 

Od ukupno 21 godinu radnog staža kao diplomirani pravnik je radila oko 5 godina u SIZ za  za puteve BiH i Kliničko bolničkom centru u Banjaluci, a poslednjih 16 godine u pravosuđu: od 1992. do 1996. godine kao sudija u Sudu za prekršaje u Banjaluci, od 1996. do 2004. godine kao zamjenik tužioca u Osnovnom tužilaštvu Banjaluka i od 2004.godine kao sudija Okružnog suda u Banjaluci.

 

Od avgusta 2002.godine do januara 2004.godine, radila je u Sarajevu kao  član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske.