Mirjana Radević

Mirjana Radević, Sudija, Okružnog suda Banjaluka

Mirjana Radević rođena 31.03.1958. godine u Srpcu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 11. jula 1980. godine, a pravosudni ispit položila 3. oktobra 1982. godine.

 

Od 01. oktobra 1980. do februara 1982. godine, radila je kao sudski pripravnik u Opštinskom sudu u Srpcu.

 

U februaru mjesecu 1982. godine izabrana je za sudiju u Opštinskom sudu u Srpcu u kom sudu je radila do 03.04.1992. godine.

 

Od 04.04.1992. godine do 30.04.1997. godine, obavljala je dužnost sudije Osnovnog suda u Srpcu.

 

Kao advokat radila je u periodu od 01.05.1997. do 09.04.1998. godine.

 

Od 10.04.1998. do 21.05.2000. godine, radila je kao stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta u Banjaluci.

 

Od 22.05.2000. do 31.03.2001. godine radila je u Republičkoj upravi Carina - Carinica Banjaluka na radnom mjestu šefa Odsjeka za carinsko-upravni i prekršajni postupak.

 

Od 01.04.2001. godine do 07.03.2004. godine obavljala je dužnost sekretara Vrhovnog suda Republike Srpske.

 

Od 08.03.2004. godine do danas obavlja dužnost sudije Okružnog suda u Banjaluci.